Wiadomości KutnoKutnoJaki był I kwartał 2019 roku? Prezydenci podsumowali dotychczasowe działania

Jaki był I kwartał 2019 roku? Prezydenci podsumowali dotychczasowe działania

Dziś w gmachu Urzędu Miasta Kutno odbyła się konferencja prasowa dotycząca I kwartału 2019 roku. Prezydent Zbigniew Burzyński, a także zastępcy Jacek Boczkaja i Zbigniew Wdowiak podsumowali wykonanie tegorocznego budżetu, a także opowiedzieli o inwestycjach i bieżących działaniach magistratu.

- Reklama -

Wykonanie budżetu Miasta w I kwartale 2019 roku przebiegało następująco:

- Reklama -

Planowane dochody w wysokości 215.501.228,00 zł, wykonane zostały w kwocie 49.440.209,47 zł, tj. w 23%, w tym:

dochody bieżące na plan 189.287.908,00 zł, wykonano w kwocie 49.328.200,25 zł, tj. w 26%,
dochody majątkowe na plan 26.213.320,00 zł, wykonano w kwocie 112.009,22 zł, tj. w 0,4 %.

- Reklama -

Dochody wyższe w stosunku do zaplanowanych – biorąc pod uwagę upływ czasu – w okresie I kwartału uzyskano m.in. we wpływach z :

  • podatku od nieruchomości od osób fizycznych (plan 6.700.000,00 zł, wykonanie 2.403.036,30 zł, tj. 36%),
  • opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 960.000,00 zł, wykonanie 443.332,67 zł, tj. 46%),
  • wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (plan 710.000,00 zł, wykonanie 426.773,27 zł, tj. 60%),
  • wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 300.000,00 zł, wykonanie 87.355,69 zł, tj. 29%),
  • podatek od środków transportowych od osób prawnych (plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 737.297,51 zł, tj. 53%),
  • podatek od środków transportowych od osób fizycznych (plan 680.000,00 zł, wykonanie 205.112,61 zł, tj. 30%),

Natomiast dochody niższe – biorąc pod uwagę upływ czasu – uzyskano m.in. we wpływach z:

  • udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 47.933.912,00 zł, wykonanie 10.263.135,00 zł, tj. 21%),
  • udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 5.500.000,00 zł, wykonanie 1.167.854,83 zł, tj. 21%),
  • podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (plan 300.000,00 zł. wykonanie 8.141,00 zł tj. 3%),
  • sprzedaży składników majątkowych (plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 104.553,62 zł. tj. 3%),

Dochody majątkowe w stosunku do upływu czasu wykonano w wysokościach niższych, co wynika z faktu że na tą pozycję składają się głównie dotacje ze środków UE, a wpływ tych środków uzależnione jest bezpośrednio z zaangażowania wydatków na zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków unijnych.

Planowane wydatki w wysokości 231.831.228,00 zł, wykonane zostały w kwocie 47.430.685,40 zł, tj. w 20%, w tym:

dochody bieżące na plan 180.356.820,00 zł, wykonano w kwocie 45.149.544,08 zł, tj. w 25%,
dochody majątkowe na plan 51.474.408,00 zł, wykonano w kwocie 2.281.141,32 zł, tj. w 4,5 %.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

– kontynuację zadań z 2018 r. tj.: Przebudowę ulicy Reja oraz Przebudowę ulicy Matejki,

Aktualnie rozpoczęto zadania w zakresie budowy dróg tj. : Gruszczyńskiego i Wituszyńskiego oraz Sielska,

Ponadto rozpoczęto zadanie dofinansowane ze środków UE tj. „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”, a w trakcie realizacji znajduje się zadanie: „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej”.

Podpisano również umowę z wykonawcą na realizację kolejnego zadania dofinansowanego ze środków UE tj. „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna”.

Rozpoczęto nabór wniosków na przedsięwzięcia proekologiczne dofinansowane ze środków samorządowych budżetu Miasta Kutno tj.: dotacje na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń oraz dotacje na dofinansowania inwestycji dotyczących podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno służących ochronie środowiska. Rozpoczęto również realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

- Reklama -
reklama

Nie przegap:

reklama

Przeczytaj także inne wiadomości z Kutna i okolic: