REKLAMA
poniedziałek, 16, maj 2022
REKLAMA

Jaki był rok 2021, jaki będzie 2022? Wywiad z prezydentem Kutna Zbigniewem Burzyńskim

Jak minął rok 2021 w Kutnie, jakie udało się zrealizować inwestycje i przedsięwzięcia? Jaki może być rok 2022? Zapraszamy do przeczytania wywiadu z prezydentem Kutna Zbigniewem Burzyńskim, jaki ukazał się w środowym wydaniu gazety Panorama Kutna.

poniżej dalsza część artykułu

Panie Prezydencie, za nami 2021 rok. Jaki on był dla samorządu miejskiego, co zdominowało ten rok?

Mimo borykania się z pandemią koronawirusa rok ubiegły możemy pod względem gospodarczym zaliczyć do udanego. Bezrobocie utrzymywało się na stosunkowo niskim poziomie, a na koniec listopada ub.r. odnotowaliśmy najniższe bezrobocie w mieście w historii odrodzonego samorządu (czyli od 1989 r.) – 1 167 osób poszukujących zatrudnienia.

W ciągu 2021 roku odbyliśmy kilkanaście spotkań z polskimi i zagranicznymi inwestorami. Pozytywny finał miały negocjacje z amerykańskim inwestorem z branży spożywczej, który w tym roku planuje w Kutnie rozpoczęcie budowy zakładu o wartości ok. 100 mln zł. Cieszy nas  także rozwój firm funkcjonujących już na naszym terenie. Kolejną inwestycję o wartości ok. 500 mln zł w postaci nowej linii produkcyjnej zakończyła firma Kellogg’s. Dalsze plany inwestycyjne ma także firma Katoen Natie. Zakupiła ona od miasta
2,6 ha gruntów z przeznaczeniem na rozbudowę swojego kompleksu magazynowego przy ul. Intermodalnej. To kolejne miejsca pracy, tak potrzebne w tych niepewnych czasach.

poniżej dalsza część artykułu

Rok 2021 to także jubileusz XX– lecia powstania Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Dorobek kutnowskiej podstrefy, zajmującej czołowe miejsce wśród pozostałych 45 podstref, to 3 mld złotych nakładów inwestycyjnych oraz ponad 3300 nowych miejsc pracy. Planowaliśmy kilka wydarzeń z tej okazji, ale z uwagi na sytuację epidemiologiczną zmuszeni byliśmy je przełożyć. Powstał bardzo ciekawy film o historii kutnowskiej strefy. Mam nadzieję, że ten dokument już na wiosnę ujrzy światło dzienne.

Wywiad z prezydentem Zbigniewem Burzyńskim ukazał się w bezpłatnej gazecie Panorama Kutna w dniu 12 stycznia 2022 roku. Archiwalne wydania gazety znajdziesz tutaj: E-wydania Panorama Kutna – gazeta Kutno

Natomiast cieszy nas, że Kutno nadal pozostaje liderem w województwie łódzkim, jeśli chodzi o liczbę osób pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób.  Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, po wiosennym spadku, znów wzrosła liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Kutnie. Jest ich o 100 więcej niż w najgorszym pod tym względem kwietniu 2020 r. Tuż przed końcem ubiegłego roku GUS podał także dane dot. nakładów inwestycyjnych za 2020 r. na poziomie powiatów, które odzwierciedlają kondycję gospodarczą firm zarówno w samym mieście, jak i powiecie kutnowskim. Otóż w 2020 r. przedsiębiorcy (zatrud. pow. 9 osób) z regionu kutnowskiego zainwestowali ponad 812 mln zł. To najlepszy pod tym względem rok w historii. Dzięki temu powiat kutnowski uplasował się w tej kategorii na 3. miejscu w województwie łódzkim za Łodzią i powiatem bełchatowskim. W przeliczeniu per capita powiat kutnowski zajął drugie miejsce, tuż za powiatem poddębickim, ale m.in. przed Łodzią czy Piotrkowem Trybunalskim.

poniżej dalsza część artykułu

To, co nas niestety niepokoi to dane demograficzne dotyczące miasta. W Kutnie, jak zresztą w całej Polsce, mamy do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem. Jest to trend trudny do odwrócenia, dlatego też odnotowujemy ciągły spadek liczby mieszkańców. Należy jednak zaznaczyć, że tuż przed pandemią (w 2019 r.) spadek ten był wolniejszy niż prognozy GUS. Wybuch pandemii spowodował niestety znaczący wzrost liczby zgonów, przy jednoczesnym spadku liczby urodzeń.

Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na malejącą liczbę mieszkańców jest migracja. I choć pocieszające jest to, że przeciętnie co druga osoba wyprowadzająca się z Kutna, melduje się w gminach wiejskich w powiecie kutnowskim (więc nie zrywa więzi z miastem), to jednak wraz z takimi osobami ucieka również ich podatek PIT.

poniżej dalsza część artykułu

Mnie osobiście cieszy fakt, że powoli rośnie udział zameldowań z innych miast, gdyż często dotyczy to przeprowadzek do Kutna spoza powiatu kutnowskiego. Przypuszczamy, że powodem takiej migracji jest znalezienie w Kutnie pracy, szczególnie na stanowiskach specjalistycznych.

Przebudowa Placu Wolności to największa inwestycja w Kutnie w 2021 roku.

Nie sposób także zapomnieć o cudzoziemcach. Pomimo, że zagraniczna migracja zarobkowa, co do zasady, ma charakter tymczasowy, to zauważalny jest trend związany z osiedlaniem się w Kutnie całych rodzin, głównie z Ukrainy. Znajduje to potwierdzenie w liczbie uczniów spoza Polski, którzy uczą się w kutnowskich szkołach. W 2020 roku były to 23 osoby, natomiast we wrześniu 2021 r. już niemal dwukrotnie więcej (44).

Wszystkie te uwarunkowania uwzględniliśmy w rozpoczętych w roku ubiegłym pracach nad nową Strategią Rozwoju Miasta Kutna 2030. Stworzony projekt poddajemy właśnie konsultacjom społecznym, zachęcam wszystkich Państwa do zgłaszania swoich uwag i pomysłów za pośrednictwem strony internetowej kutno.wdialogu.pl.

To plany i wyzwania dotyczące przyszłości. A jakie inwestycje miejskie udało się samorządowi zrealizować w roku ubiegłym?

Mijający rok inwestycyjny możemy podsumować wydatkami na poziomie 18 mln zł. Kontynuowaliśmy realizację dwóch dużych zadań. Chodzi oczywiście o budowę kompleksu muzealno – wystawienniczego Pałacu Saskiego wraz modernizacją budynku ratusza. W marcu ub.r. zakończyliśmy modernizację i zagospodarowanie Placu Wolności i Rynku Zduńskiego.

Na budowę nowych i modernizację istniejących dróg przeznaczyliśmy ponad 4 mln zł. Zakończyliśmy budowę ul. Chopina, przebudowaliśmy ulice Morcinka, Wybickiego wraz z ul. Ewy oraz Jesienną. Wyłoniony został wykonawca przebudowy ulicy Chmielnej wraz ze Spacerową na osiedlu Łąkoszyn. W roku bieżącym zakończymy modernizację ul. Skłodowskiej – Curie na odcinku od skrzyżowania z ul. Północną do granic miasta. Wartość tego zadania to kwota ponad 2 mln zł.

Na budowę nowych i modernizację istniejących dróg przeznaczono ponad 4 mln złotych. Na zdjęciu ul. Morcinka.

W ramach drobnych remontów przebudowaliśmy fragmenty chodników w ul. Papieża Jana Pawła II, Łokietka, Kopernika, Sobieskiego, Królowej Jadwigi. Powstały też nowe zatoki parkingowe w ul. Matejki, Al. ZHP 1 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 6. Sukcesywnie wykonywane są drogi dojazdowe do posesji tzw. sięgacze na osiedlu Dybów. Łączne wydatki na modernizację chodników i budowę parkingów przekroczyły kwotę 0,5 mln zł.

W ramach poprawy bezpieczeństwa udało nam się pozyskać dofinansowanie na budowę aktywnych przejść dla pieszych na ulicach Szymanowskiego, Zamoyskiego i Troczewskiego. Wykonawca przystąpił już do prac.

Dużym ułatwieniem dla osób starszych i niepełnosprawnych w załatwianiu spraw urzędowych jest wykonany w roku ubiegłym montaż windy w budynku urzędu miasta. Zadanie to zrealizowaliśmy przy wsparciu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pod pewnym względem ubiegły rok dla naszego miasta był bardziej pozytywny niż mogliśmy się spodziewać. Kutno otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 24 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej i sportowej nad rzeką Ochnią. Bez tak wysokiego wsparcia finansowego miasto nie zrealizowałoby tej inwestycji w pełnym zakresie. Ogłoszenie przetargu nastąpi w tym roku.


Inwestycje są bardzo ważne, ale czy zieleń i szeroko rozumiana ekologia dla władz samorządowych jest tak samo ważna?

Absolutnie tak. Ponad 200 nowych drzew w roku ubiegłym zostało zasadzonych na terenie parków, zieleńców i w pasach drogowych. Również w ramach projektów Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego realizujemy wiele nowych nasadzeń drzew, pojawiło się również kilkanaście nowych gazonów kwiatowych i rabat krzewiasto – bylinowych. Aranżacje zieleni pojawiły się również na płycie Placu Wolności, będziemy je wzbogacać o nowe elementy również w roku bieżącym. Uzupełnialiśmy rabaty różane, a przypomnę, że mamy ponad 100 tys. nasadzeń różanych na terenie miasta. Marka Kutno – miasto róż zobowiązuje. Bardzo dziękuję mieszkańcom, którzy w realizacji tego zadania mocno nas wspierają i sadzą róże w swoich przydomowych ogródkach.

Jeśli chodzi z kolei o działania proekologiczne, to warto wspomnieć o miejskich dotacjach na wymianę starych pieców węglowych. W ubiegłorocznym naborze ze wsparcia w wysokości 210 000 zł skorzystało 72 właścicieli budynków jednorodzinnych. Przypomnę, że dotacje przyznawane są w Kutnie od 2016 roku. W sumie przeznaczyliśmy na ten cel prawie 1 300 000 złotych. Osiągnięty efekt ekologiczny to wymiana blisko 500 starych pieców węglowych.

Zarząd Nieruchomości Miejskich podłączył kolejne budynki wielorodzinne do sieci ciepłowniczej ECO Kutno. To jeden z ważniejszych elementów zwalczania niskiej emisji na terenie miasta. Realizacja tego typu przedsięwzięć bezpośrednio przedkłada się na pozytywny efekt ekologiczny dla wszystkich mieszkańców.

W 2021 podjęto wiele działań przyczyniających się do integracji środowiska senioralnego.

Czy pomimo utrudnień spowodowanych pandemią udało się zrealizować jakieś zadania z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego?

Miniony rok stał pod znakiem powrotu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Realizowane były projekty z KBO 2019, które z powodu pandemii zostały przesunięte w czasie. Zrealizowanych zostało kilka inwestycji na łączną kwotę ponad 260 000 złotych. Wśród nich były m.in.: poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Krasińskiego, montaż monitoringu na jednym z bloków przy ulicy Barlickiego, różany mural na schodach Kutnowskiego Domu Kultury, kurtyny wodne, czy kosze na psie odchody. W ramach KBO pomogliśmy projektodawcom zrealizować również takie wydarzenia jak np.: maraton zumby, crossfit challenge czy koncerty rockowo–klubowe.

Rok 2021 to nowy budżet obywatelski, na który czekali mieszkańcy Kutna. Licznie zgłaszali oni swoje propozycje na inwestycje. Wysoką frekwencją cieszyło się także internetowe głosowanie na zadania KBO.

Kutnowski Budżet Obywatelski w ubiegłym roku doczekał się kilku zmian. Kutno pokazało, że stawia na zieleń i mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły w nowej „Kategorii zielonej”. Do budżetu zgłoszono łącznie 56 projektów, z których 39 tworzyło ostateczną listę zadań. Mieszkańcy w głosowaniu trwającym przez tydzień zdecydowali o wyborze 11 inwestycji. Warto dodać, że budżet KBO wynosi 1 100 000 zł.

Wiadomo, że kolejny rok zdominowany został przez pandemię i trzeba było się skupić na walce z koronawirusem. Jaki więc był ubiegły rok w kwestii polityki społecznej?

Samorząd kutnowski kontynuował działania łagodzące skutki pandemii. Koordynował je Zespół Kryzysowy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami.

Z usługi dowozu na szczepienia do placówek medycznych skorzystało ok. 150 seniorów i osób niepełnosprawnych. Osoby starsze bądź przebywające na kwarantannie miały zapewnione wsparcie w postaci wykupu lekarstw, niezbędnych produktów żywnościowych czy dostarczenia ciepłego posiłku. Na wydatki związane z zakupem środków ochronnych na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta i placówek edukacyjnych miasto wydatkowało blisko 150 tys. zł. Otrzymaliśmy również wsparcie ze strony Wojewody Łódzkiego czy rodzimej firmy Polfarmex Sp. z o.o., co jest bardzo budujące w tych trudnych czasach.


Zgodnie z postulatami wyborczymi w roku ubiegłym powołana do życia została Rada Seniorów Miasta Kutna jako organ konsultacyjny i doradczy. Głównym jej zadaniem jest integracja środowiska senioralnego, rozpoznanie jego potrzeb i oczekiwań. Niewątpliwie do integracji środowiska przyczyniły się Kutnowskie Dni Seniora, w ramach których miasto we wrześniu ub.r. zorganizowało 65 różnorodnych wydarzeń tj. warsztatów, koncertów, spotkań integracyjnych w większości na świeżym powietrzu z uwagi na reżim sanitarny.

Co istotne w codziennym życiu kutnowskich seniorów, udało nam się określić główne założenia programu pomocy w drobnych naprawach domowych. W ramach „Kutnowskiej Złotej Rączki dla Seniora” z pomocy
w drobnych naprawach będą mogły skorzystać osoby w wieku powyżej 70 lat i osoby niepełnosprawne.

Dużym wsparciem dla osób borykających się z przejściowymi trudnościami było utworzenie Zespołu Mieszkalno – Integracyjnego z mieszkaniami wspomaganymi przy ul. Majdany 1 w Kutnie.

W 2021 roku budynek został zasiedlony przez 17 rodzin. Osoby te objęte są indywidualnymi programami usamodzielniania i rozwoju, w ramach których realizowane są różnego rodzaju warsztaty, terapie czy reintegracja zawodowa.

Miasto rokrocznie wspiera Kutnowski Szpital Samorządowy w realizacji różnych potrzeb inwestycyjnych bądź też doposaża w specjalistyczny sprzęt medyczny. W roku ubiegłym samorząd miejski dokonał zakupu urządzenia do laparoskopii o wartości 250 tys. zł.

W 2021 odbyło się sporo imprez, między innymi 47. Święto Róży w Kutnie.

Czy dla kutnowskiej edukacji był to równie trudny rok?

Bogatsi o doświadczenia oraz wypracowane rozwiązania, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka z sukcesem sprostali przeszkodom napotkanym w roku ubiegłym. W zależności od sytuacji epidemiologicznej, zmieniane były formy kształcenia ze stacjonarnego na hybrydowe. Jednostki na bieżąco zaopatrywane były w środki niezbędne do zachowania reżimu sanitarnego.

Ponadto przy współpracy z poszczególnymi placówkami z powodzeniem uzyskane zostały środki ze źródeł zewnętrznych na realizację wycieczek, zakup sprzętu sportowego, multimedialnego, czy rozwój czytelnictwa. Wszelkie działania, zrealizowane w minionym roku, przeprowadzone zostały z myślą o dalszej poprawie jakości kształcenia przy jednoczesnej profilaktyce względem pandemii koronawirusa, czyli zapewnieniu bezpiecznych warunków opieki i nauki. W rok 2022 wchodzimy z nadziejami, aby normalna stacjonarna nauka trwała jak najdłużej.

Jaki był miniony rok w kutnowskiej kulturze? Czy mimo pandemicznych ograniczeń można go zaliczyć do udanych?

Miniony rok w kulturze to przede wszystkim wspólny wysiłek wszystkich pracowników placówek kulturalnych, aby zorganizować wydarzenia zgodnie z występującymi ograniczeniami, aby bezpiecznie można było w nich uczestniczyć.

Zrealizowana została większość imprez będących stałym elementem kulturalnego życia miasta. Część z nich została przeniesiona do Internetu, niektóre odbyły się stacjonarnie choć w zmienionej formule ze względów na ograniczenia sanitarne. Za nami 47. Święto Róży, kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Festiwalu im. Szaloma Asza, „Stacja Kutno” 17. Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory, Festiwal Złoty Środek Poezji, Wigilia Miejska. Przytoczyłem tu tylko najważniejsze wydarzenia, bo nie sposób krótko podsumować miniony rok w kulturze. Było ich zdecydowanie więcej, skierowanych do zróżnicowanego kręgu odbiorców i o różnym zasięgu.

Ważnym wydarzeniem promującym markę różaną miasta był udział Kutna w organizacji Królewskiej Wystawy Kwiatów w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Reprezentacja Kutnowskiego Domu Kultury we współpracy z Polskim Towarzystwem Różanym współtworzyła strefę, prezentującą bogaty i różnorodny świat róż – od krzewów rabatowych po zachwycające kompozycje florystyczne stworzone przez mistrzynie florystyki.

Miniony rok w kulturze to przede wszystkim wspólny wysiłek wszystkich pracowników placówek kulturalnych, aby zorganizować wydarzenia zgodnie z występującymi ograniczeniami.

Miłym akcentem roku ubiegłego było wyróżnienie kutnowskiego Święta Róży Certyfikatem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Święto Róży zostało uznane za Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego w 2021 roku.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna mimo pandemii skutecznie promowała czytelnictwo w 2021 roku. Książnica systematycznie zapewniała czytelnikom dostęp do zbiorów, zarówno w placówce, jak i zdalnie. Podczas Festiwalu Szaloma Asza po raz pierwszy w jego historii zastosowano tryb hybrydowy – większość spotkań i wydarzeń była transmitowana na żywo w Internecie. Ponadto, dużym sukcesem okazały się pełne atrakcji pikniki rodzinne organizowane przed budynkiem biblioteki, a także inne wydarzenia plenerowe, takie jak koncerty jazzowe, teatrzyki dla dzieci, a także spotkania autorskie z Robertem Górskim, Lesławem Żurkiem czy Krzysztofem Daukszewiczem.

Dla Muzeum Regionalnego w Kutnie rok 2021 był szczególny, bo placówka obchodziła jubileusz 40–lecia swojej działalności, połączony z przygotowaną w Parku Traugutta imprezą plenerową „Piknikiem Saskim”. Oprócz tego Muzeum było organizatorem m.in. uroczystości 82. rocznicy Bitwy nad Bzurą oraz Narodowego Święta Niepodległości.

Muzeum pozyskało również dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację dwóch projektów. Dzięki temu zostały przeprowadzone warsztaty rzeźbiarskie, a także przygotowano projekt naukowo–badawczy dotyczący Kutna, jego powstania oraz rozwoju małego ośrodka miejskiego. Na wniosek Muzeum Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego przyznał zbiorową nagrodę okolicznościową dla rzeźbiarzy Andrzeja Wojtczaka, Tadeusza Kacalaka i Antoniego Kamińskiego – współzałożycieli rzeźby kutnowskiej.

Muzeum realizowało też kolejne działania związane z odbudową Pałacu Saskiego i utworzeniem nowego kompleksu muzealnego. Służyły temu dalsze prace merytoryczne nad scenariuszem przyszłych wystaw stałych.

Miniony rok przyniósł także kilka wyróżnień w kulturze. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Nagrodą Prezydenta Miasta Kutna została uhonorowana pani Małgorzata Musiałowska, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Kurpińskiego. Placówka świętowała w roku ubiegłym jubileusz 75–lecia powstania.

Laureatem Honorowej Nagrody Prezydenta Miasta Kutna został pan Jerzy Papiewski – dziennikarz, komentator i spiker sportowy, zaangażowany regionalista, wieloletni dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury i radny IV, V i VI kadencji Rady Miasta Kutna.

Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński

A jak przedstawiają się plany na obecny rok, czy są jakieś obawy?

Przyjęty na 2022 rok budżet miasta zakłada dochody i wydatki na poziomie 250 milionów złotych. Po stronie wydatków zabezpieczyliśmy 30 mln zł na realizację kluczowych dla naszego miasta zadań inwestycyjnych. Zakończona zostanie m.in. budowa kompleksu muzealnego wraz z odrestaurowaniem Pałacu Saskiego oraz modernizacją budynku ratusza. Przed nami ważne zadanie – współfinansowanie przebudowy przejazdu pod wiaduktem w ul. Józefów. Planujemy także wykonać modernizację dróg m.in. w ul. Zamenhofa, Narutowicza, Troczewskiego, Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego, Wysockiego i Ekonomicznej. W I kwartale bieżącego roku planujemy zakończenie rozpoczętych w roku ubiegłym prac drogowych w ul. Skłodowskiej – Curie oraz Chmielnej i Spacerowej. Już za chwilę ruszamy z kolejnym Kutnowskim Budżetem Obywatelskim, który przyniesie nowe pomysły mieszkańców na nasze miasto.

Trudno przewidzieć jaki będzie to rok, jakie przyniesie zmiany. Jest wiele niewiadomych i raczej z obawą myślę o tegorocznym roku.

Wywiad ukazał się w bezpłatnej gazecie Panorama Kutna w dniu 12 stycznia 2022 roku. Archiwalne wydania gazety znajdziesz tutaj: E-wydania Panorama Kutna – gazeta Kutno

reklama

Warto przeczytać:

reklama