REKLAMA
poniedziałek, 27, czerwiec 2022
REKLAMA

Jest miejscowy plan zagospodarowania dla Azorów. „Chcemy, aby ta część miasta się rozwijała”

poniżej dalsza część artykułu

Trwają prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego dla kutnowskiego osiedla Azory. Według założeń ma się tam rozwijać budownictwo mieszkaniowe, zarówno jednorodzinne jak i wielorodzinne. Plan właśnie został wyłożony do publicznej wiadomości.

– Takie założenia w planie zagospodarowania dają możliwości chociażby szybszej modernizacji dróg na tym nieco zapomnianym, kolejowym osiedlu. Chcemy, aby ta część miasta się rozwijała i żeby nie była już tylko wspomnieniem po kolejowych inwestycjach – mówi Jacek Boczkaja zastępca prezydenta Kutna.

poniżej dalsza część artykułu

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznawać się  do 21 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kutno w Wydziale Gospodarki Przestrzennej – pokój nr 404. Już 14 lutego odbędzie się publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Wszyscy chcący wziąć udział w dyskusji proszeni są o telefoniczne umawianie się.

Szczegóły dotyczące spotkania znaleźć można tutaj: https://um.kutno.pl/aktualnosc/wylozenie-publiczne-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-0

reklama

Warto przeczytać:

reklama