reklama
reklama

Jest praca w Urzędzie Miasta. Poszukują na stanowisko…

Urząd Miasta Kutno ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy – inspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Magistrat oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego etatu. Wśród niezbędnych wymagać jest m.in. wykształcenie wyższe II stopnie i co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej na umowę o pracę.

- R E K L A M A -

Niezbędne informacje znajdują się tutaj.

Dokumenty należy składać w kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Kutno” w terminie do 9 lipca 2018 w siedzibie UM Kutno (pokój 233) lub pocztą na adres Urzędu (z takim samym dopiskiem). Decyduje data wpływu do UM Kutno.

- R E K L A M A -

 

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: