Wiadomości KutnoPolitykaJutro sesja Rady Powiatu. O czym będą debatować radni?

Jutro sesja Rady Powiatu. O czym będą debatować radni?

W środę 28 listopada o 13:00 odbędzie się II sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. O czym debatować będą powiatowi radni?

- Reklama -

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
- Reklama -

a) uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,

b) ustalenia liczby członków i składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Kutnowskiego,

- Reklama -

c) wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Kutnowskiego,

d) delegowania dwóch radnych Rady Powiatu Kutnowskiego na funkcję członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

3. Zakończenie obrad.

- Reklama -
reklama

Nie przegap:

reklama

Przeczytaj także inne wiadomości z Kutna i okolic: