Klub dziecięcy „Leśna gromada” kontynuuje swoją działalność. Co w ofercie?

Od września bieżącego roku Klub dziecięcy „Leśna Gromada" kontynuuje swoją działalność w pełnym składzie. Część uczestników Klubu to dzieci, które brały udział w zajęciach w ubiegłym roku szkolnym, a od nowego semestru dołączyli także nowi uczestnicy.

- poniżej dalsza część artykułu -

Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa od września z powodu braku wolnych miejsc zostały umieszczone na liście rezerwowej. Przypominamy, że w ofercie klubu zapewnia się:

  • stałą miesięczną – opłatę za pobyt dziecka w Klubie – tylko 118, 87 zł;
  • wysokiej jakości wyposażenie;
  • opiekę i pielęgnację dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia od godziny 6:00 do godziny 16:00;
  • realizację nowoczesnych programów dydaktyczno – wychowawczych;
  • indywidualizację potrzeb dziecka;
  • aktywną współpracę z rodzicami lub prawnymi opiekunami w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
  • parking przed Klubem.
- poniżej dalsza część artykułu -

Rodzice, którzy skorzystają z oferty zyskują:

  • możliwość powrotu do aktywności zawodowej po urlopie rodzicielskim,
  • większe szanse na rynku pracy.

Utworzenie klubu dziecięcego oraz jego bieżące funkcjonowanie współfinansowane jest z budżetu państwa ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- poniżej dalsza część artykułu -

Klub dziecięcy posiada aktywną stronę internetową, na której można śledzić bieżące wydarzenia – https://kd.gminakutno.pl/
reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklama