reklama
  • Przemysław Błaszczyk Senat

Konsultacje dla przedsiębiorców z powiatu kutnowskiego

Polska jest jednym z największych beneficjentów funduszy unijnych, który sprawnie i efektywnie wykorzystuje przyznane środki. Fundusze Europejskie są dla naszych rodzimych firm zarówno impulsem inwestycyjnym, jak i szansą na zwiększenie konkurencyjności. Bez dofinansowań rozwój wielu przedsiębiorstw z województwa łódzkiego byłyby utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy. Jak zdobyć środki na otwarcie działalności gospodarczej oraz dotacje i pożyczki na rozwój firmy, mieszkańcy naszego regionu będą mogli dowiedzieć się podczas bezpłatnych wrześniowych konsultacji zorganizowanych na terenie całego województwa.

- R E K L A M A -

Dla kogo

Celem konsultacji jest przedstawienie zainteresowanym osobom, w tym przyszłym beneficjentom, możliwości ubiegania się o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Wśród form pomocy udzielanej przez Unię Europejską są bezzwrotne dotacje, pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach, bony na odbycie szkoleń, stypendia, staże oraz różne rodzaje wsparcia ułatwiające podejmowanie zatrudnienia.

- R E K L A M A -

Program spotkań

Konsultacje są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców powiatu kutnowskiego zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie z Funduszy Europejskich. Podczas spotkań przedstawione zostaną możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów, wyjaśnione zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych, a także zaprezentowane źródła wiedzy o programach unijnych. Dodatkowo, w lokalizacjach oznaczonych znakiem PPP, będzie można dowiedzieć się, jak pozyskać środki i prawidłowo realizować projekty w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. PPP to partnerstwo sektora publicznego i prywatnego, które ma na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny.

- R E K L A M A -

Terminy i miejsca

Konsultacje odbędą się we wrześniu w szesnastu lokalizacjach na terenie całego województwa. W ten sposób zwiększono szansę dotarcia z informacjami do mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości. Spotkania, na które mieszkańcom powiatu będzie najbliżej odbędą się:

  • 16 września 2022 r. w godz. 9:00 – 11:30 w Urzędzie Gminy w Łyszkowicach przy ul. Gminnej 11 w sali konferencyjnej,
  • 16 września 2022 r. w godz. 12:00 – 14:30 w Urzędzie Gminy w Domaniewicach przy ul. Głównej 2.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5645-mobilne-punkty-informacyjne-w-wojewodztwie-lodzkim-we-wrzesniu-2022-r wybierając odpowiedniego organizatora konsultacji.

Organizatorem spotkania w Łyszkowicach i Domaniewicach jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 46 837 52 67, 46 837 72 29 lub na e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia udziału w wydarzeniu liczby osób z jednej instytucji w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego, należy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania.

Fundusze Europejskie w powiecie kutnowskim

Fundusze unijne odpowiadają na realne potrzeby przedsiębiorców, są to usługi doradcze, działania związane z internacjonalizacją, ale też promocja regionu oraz firm na rynkach zagranicznych. Każde przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie w rozwoju swojego biznesu. Dzięki dotacjom mieszkańcy powiatu kutnowskiego mają szanse na wprowadzenie innowacji i rozwijanie swojej działalności. Trzeba mieć pomysł i dobry projekt. Tak jak PPHU FOL – POL Jacek Borowski z Józefowa. Przy udziale środków unijnych firma wdrożyła nową technologię produkcji folii pięciowielowarstwowej z warstwą bakteriobójczą o szerokim spektrum działania biocydowego, zachowującą swoje właściwości po procesie mrożenia. Produkt jest chętnie stosowany przez producentów żywności i opakowań. Wartość projektu to 11 492 520,20 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 6 000 000,00 zł.

Nie przegap: