Wiadomości KutnoPolitykaKsiądz Jan Sposób honorowym obywatelem Kutna? Radni PiS złożyli wniosek

Ksiądz Jan Sposób honorowym obywatelem Kutna? Radni PiS złożyli wniosek

1 marca 2019 roku grupa ośmiu radnych z Klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta Kutna złożyła wniosek do przewodniczącego RM o nadanie tytułu honorowego obywatela miasta salezjaninowi, księdzu Janowi Sposobowi.

- Reklama -

Znany w Kutnie dzięki funkcji kapelana kutnowskiego szpitala i ponad 20 – letniej opieki duchowej nad chorymi, ceniony dzięki kultywowaniu postaw patriotycznych w społeczności lokalnej poprzez upamiętnianie pamięci Powstańców Styczniowych poległych w 1863 roku pod Kutnem, zaangażowany w środowisko kombatanckie żołnierzy Armii Krajowej. Z dniem 16 maja 2008 roku został mianowany na stopień kapitana Wojska Polskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2013) i medalem Prymasa Polski Primatiali Nomismate (2009).

- Reklama -

Ksiądz Jan Sposób pełni posługę duszpasterską w Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Woźniakowie od 1 sierpnia 1984 roku. W 2019 roku upływają 72 lata jego życia zakonnego w Zgromadzeniu Księży Salezjanów i 65 lat kapłaństwa.

W trakcie okupacji niemieckiej – w marcu 1942 roku – wstąpił w szeregi Armii Krajowej w ramach Obwodu Radzyń Podlaski Rejon VI. Służył w oddziale partyzanckim 35 pułku piechoty jako zwiadowca – łącznik, aż do lipca 1944 roku. Ścigany wielokrotnie przez NKWD – szczęśliwie uniknął aresztowania. W 1946 roku zrealizował powzięty już przed wojną zamiar wstąpienia do Zgromadzenia Księży Salezjanów, rozpoczynając nowicjat w Czerwińsku. W latach 1947 – 1950 studiował filozofię. W 1950 roku złożył zakonne śluby wieczyste. W latach 1950 – 1954 studiował teologię. 21 lutego 1954 roku w Krakowie uzyskał święcenia kapłańskie.

- Reklama -

– Z radością możemy potwierdzić, że grupa radnych, będących jednocześnie członkami Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyła wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa Miasta Kutno ks. Janowi Sposobowi. Chcieliśmy, aby Rada Miasta uhonorowała księdza Jana za całokształt jego działalności, która skupiona była na pomocy duchowej chorym. Mieszkańcy Kutna znają księdza Jana z Jego skromności, ascetycznego wręcz sposobu życia i wielkiej ludzkiej życzliwości. Mamy nadzieję, że wszyscy radni przychylą się do tego wniosku, albowiem postawa życiowa księdza Sposoba może stanowić dla nas wszystkich wzór. Wniosek przygotowywaliśmy dość długo. Wymagało to zgromadzenia wielu informacji. Kwerendą źródeł zajął się radny Rafał Jóźwiak – komentuje Ewa Rzymkowska, przewodnicząca Klubu Radnych PiS.

– Ks. Jan Sposób to kapłan wielkiej wiary, patriota, niezwykle pracowity, a mimo dużych osiągnięć także pełen skromności. Zrobił wiele dobrego dla mieszkańców Kutna, szczególnie niosąc z dużym poświęceniem posługę chorym. Bardzo go cenię za działalność w kręgu kombatantów AK i za dbałość o pamięć o powstańcach 1863 roku kultywowaną w kapliczce na ul.Łęczyckiej – mówi radny Rafał Jóźwiak.

Przypomnijmy, że ostatnio honorowe obywatelstwo Kutna otrzymali Stan Musial i Edward Piszek, co miało miejsce w 2000 roku. Honorowy obywatel na mocy uchwały Rady Miasta otrzymuje okolicznościowy dyplom i symboliczną szablę polską z pamiątkowym grawerunkiem. W sali obrad radnych wywiesza się portret honorowego obywatela.

- Reklama -
reklama

Nie przegap:

reklama

Przeczytaj także inne wiadomości z Kutna i okolic: