reklama

Kupujesz przez internet? Nie daj się oszukać

W związku z funkcjonowaniem na rynku wielu firm zawierających z konsumentami umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa Rzecznik Konsumentów przypomina o szczególnych uprawnieniach konsumentów i obowiązkach przedsiębiorców tym zakresie.

- R E K L A M A -

Z umową zawartą na odległość mamy do czynienia wówczas, gdy dokonujemy zakupu towaru lub usługi np. przez telefon, Internet, e-sklepy, zamówienie z gazety itp.

Umowa zwarta poza lokalem przedsiębiorstwa to umowa zawarta na prezentacji, pokazie (np. w restauracji, szkole itp.), wycieczce promującej produkty, czyli w miejscu, które nie jest miejscem prowadzenia działalności danego przedsiębiorcy oraz u akwizytora, który odwiedza nas w domu. W ten sposób zawierane są różne umowy, poczynając od umów sprzedaży towarów (kołdry, garnki, filtry do wody), poprzez umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych a na umowach dotyczących energii elektrycznej kończąc.

- R E K L A M A -

Konsument w każdym z wyżej wskazanych przypadków ma prawo od umowy odstąpić (zrezygnować z zakupu) bez podawania przyczyny i bez zapłaty kary umownej.

Termin w jakim można zrezygnować z zakupu to 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy lub otrzymania towaru.

- R E K L A M A -

Uprawnienie to wynika z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U.2014, poz. 827) i nie może być przez przedsiębiorcę ograniczane. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta o prawie do rezygnacji z zakupu, jeżeli tego nie uczyni to uprawnienie do odstąpienia od umowy wydłuża się do 1 roku

W celu skutecznego odstąpienia od umowy konieczne jest wysłanie pisma listem poleconym (zachowując kopię takiego oświadczenia) lub maila (o ile sklep internetowy przewiduje taką możliwość) i odesłanie towaru. Odesłanie towaru do sprzedawcy następuje na koszt konsumenta chyba, że przedsiębiorca w umowie zobowiązał się do odebrania rzeczy własnym staraniem lub w przypadku, gdy charakter danej rzeczy nie pozwala na odesłanie towaru w sposób tradycyjny a przedsiębiorca dostarczył towar do miejsca zamieszkania konsumenta.

Powiatowy Rzecznik, Konsumentów przypomina również o obowiązku czytania podpisywanych dokumentów, w umowach przedkładanych do podpisu znajdują się ważne informacje a podpisanie umowy bez jej przeczytania może mieć poważne konsekwencje i negatywne skutki dla konsumenta.

Konsument nie ma obowiązku zawarcia takiej umowy, nawet jeżeli uczestniczył w pokazie połączonym z poczęstunkiem. Nie należy również zawierać umów pod wpływem presji wywoływanej przez sprzedawców, czy akwizytorów a związanej np. z ograniczoną czasowo promocją, upustem cenowym, czy też brakiem czasu akwizytora.

W każdym przypadku zawarcia umowy na odległości i poza lokalem przedsiębiorca ma obowiązek potwierdzenia postanowień umowy na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. mailowo, jeżeli konsument wyraża na to zgodę)

W Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów można zasięgnąć porady w zakresie zawartych umów konsumenckich, Rzecznik Konsumentów może również przygotować dla konsumenta stosowne oświadczenia i wskazać drogę postępowania w konkretnym przypadku.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Królowej Jadwigi 7, pokój 42, tel. 24 355 47 56;

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 1200 – 1500

środa: 1200 – 1500

piątek: 800 – 1100

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: