REKLAMA
niedziela, 3, lipiec 2022
REKLAMA

Kutno: Pomoc dla Ukrainy. Jest ważny komunikat i apel

Całe Kutno chce pomagać Ukraińcom w obliczu rosyjskiej agresji na ich ojczyznę. W związku z dużą ilością działań i akcji wydano oficjalny komunikat w sprawie zorganizowanej pomocy na terenie naszego miasta.

poniżej dalsza część artykułu

W związku z dużą ilością działań i akcji organizowanych na terenie Kutna i regionu na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, z inicjatywy Agencji Rozwoju Regionalnego SA, w dniu dzisiejszym tj. 27.02.2022 o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej przy ul Wyszyńskiego 11, odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, a także osób prywatnych i wolontariuszy, zaangażowanych w organizację pomocy.

W spotkaniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego SA, Hufca ZHP Kutno, Sztabu WOŚP Kutno, Stowarzyszenia Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, Regionalnej Izby Gospodarczej, Rady Miasta Kutna, Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, Firmy DS Smith i Dermex oraz osoby prywatne i wolontariusze.

poniżej dalsza część artykułu

Celem spotkania było uporządkowanie wielu aktywności i działań realizowanych przez różne podmioty i osoby prywatne oraz ustalenie zasad koordynacji i planu kolejnych wspólnych działań.

W trakcie spotkania omówiono m. in.:

poniżej dalsza część artykułu

1. Konieczność zgłaszania i ewidencjonowania ilości (z podziałem na płeć i wiek) przyjmowanych osób wraz z miejscem ich czasowego pobytu. Taka informacja będzie przekazywana do biura ARR, z możliwością udostępniania Policji, a pozwoli na określenie zakresu potrzebnej pomocy dla uchodźców wojennych. Baza danych pozwoli na organizację celowej, ukierunkowanej pomocy.

2. Zgłaszanie i koordynowanie zbiórek rzeczowych na terenie naszego regionu.
Zbiórki te będą przekazywane do wspólnego magazynu, gdzie powołany zespół wolontariuszy, przygotuje zindywidualizowane zgodnie z potrzebami paczki dla rodzin i osób. Dlatego zachęcamy do śledzenia fanpage @CIiWCwKutnie – gdzie publikujemy aktualną listę miejsc, w których przeprowadzane są zbiórki.

poniżej dalsza część artykułu

3. Utworzenie w ARR wspólnej bazy wolontariuszy i firm w regionie, które nieodpłatnie zadeklarują wsparcie i pomoc cudzoziemcom (tłumacze, prawnicy, notariusze, pomoc psychologiczna i medyczna, transport, itp.).

4. Utworzenie bazy danych osób organizujących pomoc w regionie (gminy, sąsiednie powiaty i województwa), celem możliwości wymiany informacji i alokowania potrzebujących.

5. Przygotowanie materiałów informacyjnych w dwóch językach i ich celowa dystrybucja.

Ponadto ustalono, że:

1. Kwestia opieki medycznej została rozwiązana osobnym komunikatem Wojewody i Marszałka Województwa Łódzkiego opublikowanym na fanpage Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców w Kutnie.

2. Kwestia poruszanej obsługi prawnej została zapewniona przez ofertę porad prawnych Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Koordynatorem działań realizowanych w ww. zakresie będzie Agencja Rozwoju Regionalnego SA, z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 11 (II p.). Bierzemy odpowiedzialność tylko za wsparcie oficjalnie zgłaszane na stronie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców w Kutnie oraz koordynowane przez ARR SA.

AKTUALNA LISTA ZBIÓREK >

reklama

Warto przeczytać:

reklama