reklama
  • Tadeusz Woźniak Sejm

Kutno przeciwko przemocy – rusza projekt MOPS-u

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie rozpoczął realizację projektu pt. “Kutno – miastem Mocy przeciwko przemocy!” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2018.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego realizacja potrwa od maja do grudnia 2018 roku. Priorytetem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania.

- R E K L A M A -

Projekt skupia się mi.in na następujących działaniach:

1. Kampanii społecznej o charakterze informacyjno-edukacyjnym w zakresie tematyki dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- R E K L A M A -

2. Rodzinnych warsztatach plenerowych pn. „Czwartki z Rodziną”, których celem jest budowanie prawidłowych, trwałych relacji : rodzic – dziecko oraz twórcze i aktywne sposoby spędzania czasu wolnego. „Czwartki z Rodziną” będą przeprowadzane w godzinach 16.00-19.00 na terenie wybranych osiedli kutnowskich:

12.07- plac zabaw os. Dybów,
19.07-plac zabaw os. Grunwald,
26.07-plac zabaw Os Łąkoszyn ( bloki),
02.08-teren zielony Os. Rejtana ( przy ul. Sikorskiego bl 9),
09.08- plac zabaw Os. Szymanowskiego,
16.08- park miejski im. Wiosny Ludów (plac zabaw),
23.08-plac zabaw przy ul. Krasińskiego bl 7,
30.08- park miejski im. gen R. Traugutta.

- R E K L A M A -

3. Spotkania edukacyjne – cykl 6 spotkań z psychologiem dla rodziców z rodzin przezywających trudności w celu zdobycia wiedzy na temat przemocy w rodzinie, rozwinięcia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i podniesienia świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny.

4. Warsztaty artystyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży – cykl spotkań mających na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji, a także naukę ich odreagowania w bezpieczny sposób.

5. Spotkanie dla dzieci i młodzieży ze znana osobą, która podzieli się z odbiorcami swoją drogą do sukcesu, wartościami, postawą wobec sytuacji kryzysowych.

6. Spektakl profilaktyczno-terapeutyczny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.

7. Konkurs na hasło kampanii społecznej adresowany do uczniów szkół podstawowych.

8. Marsz Białej Wstążki mający na celu zwiększenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet.

9. Konferencja pt. „Kutno-miastem Mocy przeciwko przemocy!”.

Oczekujemy, że poprzez ww. działania zwiększy się świadomość społeczna mieszkańców Kutna na temat przemocy w rodzinie, zmniejszy się ryzyko powielania złych wzorców rodzinnych i środowiskowych w rodzinach zagrożonych przemocą oraz wypracowana zostanie krytyczna postawa wobec szeroko pojętej przemocy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – mówią przedstawiciele kutnowskiego MOPS-u.

źródło: MOPS Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: