reklama
reklama
reklama
reklama

Kutnowska Inicjatywa Powiatowa zaprezentowała swoich kandydatów do Rady Powiatu – ZDJĘCIA

Dziś w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie odbyła się konwencja Kutnowskiej Inicjatywy Powiatowej. Podczas spotkania zaprezentowano kandydatów do Rady Powiatu Kutnowskiego, a także przedstawiono program wyborczy.

- R E K L A M A -

Konwencję rozpoczął były prezydent Kutna Krzysztof Wacław Dębski, a później mikrofon przejął Kacper Stoś, pełnomocnik wyborczy i „dwójka” z okręgu kutnowskiego. Hasłem przewodnim komitetu jest „Razem zmienimy powiat”.

PROGRAM WYBORCZY KWW KUTNOWSKA INICJATYWA POWIATOWA

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców

Niezbędne jest wsparcie finansowe i organizacyjne Kutnowskiego Szpitala Samorządowego, a także termomodernizacja budynku. Zadbamy o przywrócenie zaufania mieszkańców do kutnowskiego szpitala, podniesienie jakości usług medycznych oraz rozwój programów profilaktyki zdrowotnej.

- R E K L A M A -
  1. Budowa i modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej

Modernizacja istniejących i budowa nowych dróg powiatowych to nasz priorytet. Wprowadzimy nowe standardy dotyczące bezpiecznych poboczy, uporządkowania przydrożnych drzew i krzewów, jak również właściwego oświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych.

  1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje infrastrukturalne i rozwój zielonej energii

Środki unijne będziemy inwestować sposób gwarantujący stabilny rozwój powiatu. Ograniczenie niskiej emisji poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii oraz wspieranie innowacyjnych technologii na rzecz efektywnego zarządzania energią to najważniejsze elementy bezpieczeństwa energetycznego, które chcemy zapewnić mieszkańcom powiatu.

- R E K L A M A -
  1. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego oraz promocja kształcenia zawodowego

Szkoły muszą odpowiadać na aktualne potrzeby rynku i kształcić młode osoby w kierunkach, które zapewniają godną przyszłość i dobrze płatną pracę. Zrealizujemy projekt Branżowego Centrum Umiejętności, a także przywrócimy „licealiadę” w powiecie kutnowskim. Zadbamy o promocję wschodzących talentów z naszego regionu.

  1. Wspieranie kultury i współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego

Wprowadzimy w życie ideę Powiatowego Budżetu Obywatelskiego, a także powołamy Młodzieżową Radę Powiatu. Niezbędne jest stworzenie w naszym regionie Centrum Organizacji Pozarządowych – nasza obywatelska aktywność i zaangażowanie zasługuje na odpowiednie warunki pracy i wsparcia ze strony samorządu.

  1. Poprawa jakości opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz wsparcie rodzin zastępczych.

Będziemy wspierać Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz promować zatrudnienie w grupach najbardziej potrzebujących pomocy! Zadbamy także o aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie seniorów, jak również organizacji pozarządowych działających na ich rzecz.

Kandydaci KWW KUTNOWSKA INICJATYWA POWIATOWA do Rady Powiatu Kutnowskiego:

Okręg 1 – Miasto Kutno:

1. Sebastian Bartosz Walczak, 2. Kacper Stoś, 3. Jolanta Helena Baranowska-Komorowska, 4. Zbigniew Franciszek Wojtczak, 5. Mariusz Kacprowicz, 6. Paweł Krzysztof Łebkowski, 7. Artur Kazimierz Bartczak, 8. Tamara Elżbieta Włodarczyk, 9. Agata Joanna Dzierżawska, 10. Katarzyna Oliwia Dębska, 11. Zbigniew Kowalski

Okręg 2 – Dąbrowice, Krośniewice, Nowe Ostrowy:

1. Zbigniew Krzysztof Firadza, 2. Adam Sławomir Mikołajczyk, 3. Aneta Ewa Kubasińska, 4. Adrianna Pawłowska, Andrzej Zenon Dąbrowicz,

Okręg 3 – Bedlno, Oporów, Strzelce

1. Ewelina Dominika Żydowo, 2. Robert Klimczak, 3. Janusz Karbowski, 4. Wiktoria Maik

Okręg 4 – Żychlin

1. Aurelia Halina Przyłoga, 2. Marzena Ewa Łungowska, 3. Danuta Bożena Dutkowska, 4. Sławomir Komur, Marek Andrzej Materka,

Okręg 5 – Gmina Kutno, Łanięta, Krzyżanów

1. Leszek Drapiński, 2. Małgorzata Orzelska, 3. Wanda Chlebna, 4. Bartosz Dominik Menesewicz
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: