reklama
  • Tomasz Rzymkowski Sejm

Miasto przekazało defibrylator OSP „Dąbrowszczak”

Miasto Kutno przekazało w użyczenie defibrylator AED Lifeline Ochotniczej Straży Pożarnej „Dąbrowszczak” w Kutnie. Sprzęt na ręce Prezesa Stowarzyszenia OSP „Dąbrowszczak” Krzysztofa Stasiaka oficjalnie przekazał Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyński.

Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postepnitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach zadania „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”.

- R E K L A M A -

źródło: UM Kutno

Nie przegap: