reklama
  • Tadeusz Woźniak Sejm

Miliony złotych trafią do samorządów z powiatu kutnowskiego

Znane są już wyniki 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne. 1732 jednostkom samorządu terytorialnego (JST i związkom) przyznano dofinansowanie na realizację 2035 inwestycji. Wśród nich nie brakuje samorządów z powiatu kutnowskiego!

- R E K L A M A -

„Wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju jest jednym z głównych celów Programu Inwestycji Strategicznych. Specjalna edycja dla samorządów popegeerowskich pomoże w wyrównywaniu ich szans rozwojowych i poprawi spójność społeczną i terytorialną kraju” – czytamy w komunikacie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Środki na inwestycje dla gmin popegeerowskich trafią do:

Gmina Strzelce
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Raciborowska – 2 000 000 zł

- R E K L A M A -

Gmina Łanięta
Rozbudowa budynków pod adresami Łanięta 16 i Juków 2B – 2 000 000 zł

Powiat Kutnowski
Modernizacja drogi powiatowej 2123E – 4 988 000 zł

- R E K L A M A -

Gmina Krośniewice
Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2 – 4 900 000 zł

Gmina Krzyżanów
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie – 1 960 000 zł

Gmina Bedlno
Modernizacja kompleksu oświatowo–sportowego w Szewcach Nadolnych gmina Bedlno – 3 520 000 zł

Gmina Nowe Ostrowy
Poprawa infrastruktury drogowej na terenach związanych z byłym PGR em Ostrowy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2183E – 2 000 000 zł

Gmina Kutno
Przebudowa drogi gminnej nr 102227E i wewnętrznej (dz. ew. nr 52) w miejscowości Sieraków gm. Kutno – 1 960 000 zł

(BGK)

Nie przegap: