Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z naszego regionu z dofinansowaniami

Osiem jednostek Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu kutnowskiego otrzymało dofinansowanie na zakup nowego sprzętu.

29 października 2022 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie (powiat łowicki) odbyła się piąta uroczystości wręczenia promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Promesy na zakup nowego sprzętu, umundurowanie i wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia wręczono Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z 46 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatów kutnowskiego i łowickiego.

Z terenu powiatu kutnowskiego Promesy dla MDP otrzymało 8 jednostek OSP:

OSP Bedlno, OSP Mirosławice, OSP Pniewo, OSP Tomczyce, OSP Wola Kałkowa, OSP Dąbrowszczak, OSP Śleszyn, OSP Żychlin.

Łączna kwota dofinasowania: 41 800,00 zł.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Marek Matuszewski – poseł na Sejm RP, Tadeusz Woźniak – poseł na Sejm RP, Przemysław Błaszczyk – senator RP, Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Waldemar Wojciechowski – Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, st. bryg. Sebastian Kościsty – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, Piotr Malczyk – Wicatarosta Łowicki, dh Wojciech Zdziarski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego.

(Źródło: KP PSP w Kutnie)


Nie przegap: