reklama

Na wszystkie progi zwalniające nie starczy pieniędzy. Gdzie powstaną „leżący policjanci”?

W ostatnim czasie kilku radnych zwróciło się do władz miasta w sprawie zamontowania progów zwalniających. Jak się okazuje, nie wszystkie propozycje zostaną realizowane. Powód? Niewystarczające środki finansowe.

- R E K L A M A -

„Na prostym odcinku ul. Krzywej między ulicami Sporną i Kolumba samochody rozwijają nadmierną prędkość. Mieszkańcy obawiają się o swoje dzieci, w tym niepełnosprawne, które przechodzą tamtędy do parku. Na spotkaniu poprosili mnie o interwencję w tej sprawie. W ich imieniu zwracam się z prośbą o zamontowanie progu zwalniającego” – komentował wiceprzewodniczący Rady Miasta Grzegorz Chojnacki.

„Zgadzam się z Pana opinią dotyczącą poprawy bezpieczeństwa we wskazanej lokalizacji. Wydział Zarządzania Drogami i Transportu zleci wykonanie dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień przystąpimy do montażu urządzenia” odpowiada Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.

- R E K L A M A -

Progi zwalniające zamontowane zostaną także prawdopodobnie na ul. Kochanowskiego, przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja. Interpelację w tej sprawie złożył radny Robert Feliniak. O niebezpieczeństwach w tej okolicy informowaliśmy tutaj: Auto wjechało w drzewo, mogło dojść do tragedii. Mieszkańcy chcą poprawy bezpieczeństwa.

„Zainstalowanie progów zwalniających jest uwzględnione w opracowywanej koncepcji poprawy bezpieczeństwa w/w skrzyżowania. Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu (…) nastąpi po wykonaniu dokumentacji projektowej i jej akceptacji przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych” – wyjaśnia J. Boczkaja.

- R E K L A M A -

Progi zwalniające na pewno, przynajmniej w tym roku, nie powstaną za to na al. Armii Krajowej (osiedle Łąkoszyn). O zamontowanie „leżących policjantów” w tym miejscu zwracał się radny Michał Łucki.

„Z uwagi na brak środków nie jest możliwa realizacja tego zadania w bieżącym roku. Budowa progów zwalniających będzie rozważana przy planowaniu zadań Wydziału Zarządzania Drogami i Transportu na rok 2020” – zapewnia zastępca prezydenta Kutna.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: