reklama

Nadchodzą podwyżki za ciepło w kutnowskich blokach. W tle m.in. wojna na Ukrainie i inflacja

To nie będzie łatwa jesień i zima. Zapowiada się szereg podwyżek dotyczących różnych opłat. W Kutnie nie unikniemy także podwyżek cen za ciepło. Na klatkach schodowych w wielu kutnowskich blokach pojawiły się ogłoszenia dotyczące tzw. „urealnienia cen”, czyli po prostu podwyżek. Spółka w obszerny sposób wyjaśnia powód planowanych zmian cen.

- R E K L A M A -

Jak czytamy w jednym z afiszów, które sukcesywnie pojawiają się na tablicach ogłoszeniowych w kutnowskich blokach, „dostawcy ciepła systemowego w całym kraju zderzają się obecnie z wieloma problemami, wśród których kluczowe są dostępność i rosnące ceny paliw (węgla, gazu). Aktualnie mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną tj. postępującym w bardzo szybkim tempie i na niespotykaną skalę wzrostem kosztów działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Gwałtowne zmiany na rynkach paliw, wzrosty kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 i cen energii elektrycznej oraz wysoka inflacja obejmująca wszystkie sektory gospodarki, wpływają na koszty wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła systemowego”.

– Tak jak całe społeczeństwo, Spółka znalazła się w trudnej sytuacji galopującej drożyzny. ECO Kutno Sp. z o.o. podejmuje działania optymalizujące koszty produkcji i dystrybucji ciepła, które mają na celu minimalizowanie wzrostó opłat dla naszych Odbiorców, niemniej ceny dostarczanej przez Spółkę energii cieplnej muszą zostać urealnione – komentują władze ECO Kutno Sp. z o.o.

- R E K L A M A -

Jak tłumaczy ECO Kutno, „nieprzewidywalnie zmieniająca się sytuacja na rynku paliw kopalnych jest niepokojąca i bardzo poważna, ponieważ w wyniku embarga na rosyjski surowiec, spowodowanego wojną na Ukrainie, powstała konieczność sprowadzenia węgla z innych krajów. Taka zmiana kierunków zaopatrzenia i sposobu transportu (z kolejowego na morski) generuje m.in. gigantyczne wyzwania logistyczne, a ceny węgla importowanego są już 5-krotnie wyższe niż na początku roku. Wysokie ceny z importu przełożą się na bardzo duży wzrost kosztów produkcji ciepła i ceny jego sprzedaży – ich skala może sięgnąć nawet ok. 60 – 80%, na co wskazuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie”.

Takie ogłoszenia pojawiły się na klatkach w wielu kutnowskich blokach. To zapowiedź „urealnienia cen”, czyli nadchodzących podwyżek rachunków za ciepło.

W związku z powyższym z perspektywy Spółki, koszty na kolejny sezon grzewczy są ponad dwukrotnie wyższe od wydatków ponoszonych w poprzednich latach. Bardzo wysokie ceny importowanego węgla spowodują wzrost w zakresie jego zakupu o około 240%. Dodatkowo, uczestniczące w produkcji ciepła systemowego błękitne paliwo, również skutkuje koniecznością urealnienia cen ciepła. Aktualnie mamy do czynienia z ogromnym wzrostem cen gazu, który tylko w stosunku do poprzedniego roku jest droższy o ok. 360%.

- R E K L A M A -

Rownolegle do dynamicznie zmieniających się cen surowców, obserwujemy również stale rosnącą cenę uprawnień do emisji CO2, które Spółka jest zobowiązana kupować – jak wszystkie przedsiębiorstwa w krajach UE. Tredn wzrostowy znacznie przyspieszył w minionym roku, co można zaobserwować porównując obecny kurs zakupu uprawnień względem ceny zakupu w roku 2020 – aktualna cena jest o ok. 200% wyższa.

Dla Spółki, aktualny poziom cen uprawnień przekłada się na wzrost kosztów ich zakupu z dotychczasowych 8 mln złotych do prognozwanego w 2022 r. poziomu 11 mln złotych, tj. o ok. 38%.

Omówione wyżej aspekty, m.in. aktualna dynamika zmian cen paliw i uprawnień do emisji CO2 znacząco wpływają na wspomniany wcześniej wzrost kosztów działalności Spółki, wpływający na konieczność urealnienia cen ciepła systemowego. Rozróżnienie kosztów składających się na średnią cenę ciepła oferowanego przez Spółkę oraz ich porównanie w perspektywnie trzyletniej przedstawia poniższy wykres:

2020 – średnia cena ciepła 76,94 zł / GJ
2021 – średnia cena ciepła 86,75 zł / GJ
2022 – prognozowana cena ciepła 156,01 zł / GJ

Wszelkie działania Spółki – również w zakresie ustalania cen ciepła – są ściśle regulowane przez prawo, kontrolowane przez instytucje państwowe i ograniczane do minimalnego poziomu zapewniającego funkcjonowanie firmy.

– W obecnej sytuacji, ceny ciepła systemowego muszą zostać dostosowane do poziomu aktualnych kosztów. Urealnienie przez przedsiębiorstwa ciepłownicze cen ciepła, oparte na wyliczeniach i zależne m.in. od cen surowców, jest bowiem nieuchronne w odniesieniu do kosztów wytworzenia ciepła, nie przynosząc Spółce żadnych dodatkowych korzyści. Jeżeli sytuacja cenotwórcza nie ulegnie zmianie, nie wyklucza się kolejnych zmian taryfy dla ciepła – zapowiadają przedstawiciele ECO Kutno Sp. z o.o.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: