reklama
  • Przemysław Błaszczyk Senat

Nagrałeś pirata drogowego? Policja zachęca do wysłania wideo

„STOP AGRESJI DROGOWEJ” – to nazwa elektronicznej skrzynki pocztowej, służącej do przesyłania materiałów filmowych o ujawnionych naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, dysponującymi tzw. „rejestratorami jazdy”.

- R E K L A M A -

„Taka skrzynka pocztowa ułatwia, a przede wszystkim usprawnia komunikację we wszystkich jednostkach policji w tym również z kutnowską komendą realizującą zadania w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym na terenie powiatu kutnowskiego” – mówi komisarz Edyta Machnik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Należy pamiętać, aby zakres informacji – niezależnie od przekazanego materiału filmowego – obejmował niezbędne dane do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy wykroczenia w ruchu drogowym, tj.:

- R E K L A M A -

• datę, godzinę i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulicę),
• dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
• dane zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego.

Przesłany film powinien być w formacie MPEG4, AVI. Maksymalna wielkość pliku 25 MB.

- R E K L A M A -

Filmy należy przesyłać na adres: stopagresjidrogowej@kutno.ld.policja.gov.pl

WAŻNA INFORMACJA

Przesyłając materiał filmowy wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

„Wobec piratów drogowych będą stosowane wszystkie możliwe sankcje. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne – nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu. Nie bądź obojętny! Reaguj!” – dodaje E. Machnik.

(Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kutnie)

Nie przegap: