Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się działaniom burmistrz Erdman ws. ZUK? Wpłynęło zawiadomienie

Kutnowska Koalicja Obywatelska złożyła zawiadomienie do Najwyższej izby kontroli ws. Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach.

- poniżej dalsza część artykułu -

Pod dokumentem podpisali się Artur Gierula, Wojciech Ziółkowski i Patryk Barański.

- poniżej dalsza część artykułu -

Poniżej prezentujemy pełną treść zawiadomienie, jakie wpłynęło do Najwyższej Izby Kontroli:

- poniżej dalsza część artykułu -

Działając na podstawie art. 2, 3, 5, 6 ust. 2 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489) wnosimy o przeprowadzenie kontroli doraźnej w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Krośniewicach (KRS 0000286804) w zakresie ustalenia pod względem legalności, gospodarności oraz celowości:

1) realizacji oraz zawierania umów przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Krośniewicach.
2) zatrudniania pracowników przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Krośniewicach z pominięciem podstawowych wymagań, w szczególności z pominięciem trybu konkursowego, zatrudniania osób bez wymaganych kwalifikacji oraz członków rodzin osób zajmujących kierownicze stanowiska w ww. podmiocie;
3) trybu, okoliczności oraz zgodności z przepisami prawa sprzedaży większości udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Krośniewicach przez panią burmistrz Krośniewic bez wiedzy i zgody Rady Miejskiej w Krośniewicach.

UZASADNIENIE

- poniżej dalsza część artykułu -

W kwietniu 2021 r. burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman sprzedała 51% udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Krośniewicach Archidiecezji Łódzkiej bez wiedzy i zgody Rady Miejskiej w Krośniewicach. W naszej ocenie powyższe działania pani burmistrz Katarzyny Erdman są działaniami na szkodę gminy i jej mieszkańców, a brak wiedzy i zgody Rady Miejskiej w Krośniewicach w naszej ocenie jest niezgodne z prawem.

Wskazać należy że powyższe 51% udziałów zostało sprzedane za kwotę około 3 mln zł, natomiast szacowana wartość majątku należącego do powyższej spółki to prawie 20 mln zł.
reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklama