reklama

Nowy komendant kutnowskiej policji. Za nami oficjalna uroczystość – ZDJĘCIA

2 października 2023 roku odbyła się uroczystość wprowadzenia mł. insp. Wojciecha Świercza na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie. Ceremonia odbyła się z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina oraz zaproszonych gości. Nowy szef kutnowskich policjantów przywitał się ze sztandarem komendy oraz złożył meldunek o objęciu stanowiska.

- R E K L A M A -

Uroczysta zbiórka odbyła się  w siedzibie kutnowskiej jednostki. Na uroczystości obecny był nadinsp. Sławomir Litwin – Komendant Wojewódzki Policji  w Łodzi, Pani Magdalena KrupińskaKotulska wicestarosta Powiatu Kutnowskiego, Pan Zbigniew Wdowiak – wiceprezydent Miasta Kutna oraz Pan Jacek Boczkaja wiceprezydent Miasta Kutno,  Pani Ilona Sypniewska – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kutnie, Pan Andrzej Pankiewicz – Prokurator Rejonowy w Łęczycy,  młodszy brygadier Mariusz Jagodziński zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, komendanci komisariatów, kadra kierownicza oraz pracownicy kutnowskiej komendy.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości nadkom. Mirosława Liwińskiego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi – nadinsp. Sławomirowi Litwinowi. Następnie został wprowadzony sztandar Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, po czym został odczytany rozkaz personalny powołujący mł. insp. Wojciecha Świercza na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie. Zgodnie z ceremoniałem nowy komendant kutnowskiej jednostki przywitał się ze sztandarem i złożył meldunek o objęciu stanowiska.

- R E K L A M A -

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin w swoim wystąpieniu, podkreślił profesjonalizm i doświadczenie  mł. insp. Wojciecha Świercza. Komendant wyraził również przekonanie, że wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w służbie pozwolą na bardzo dobrą realizację postawionych przed nim zadań.

Młodszy Inspektor Wojciech Świercz jest absolwentem Wydziału Politologii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Do służby w Policji, został przyjęty 16 maja 1994 roku, a swoje pierwsze kroki stawiał w Kompanii Patrolowo – Interwencyjnej w Komendzie Rejonowej Policji Łódź – Śródmieście, a następnie w Sekcji Kryminalnej  Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

- R E K L A M A -

W 2011 roku objął funkcję Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. Od 2015 roku realizował zadania na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, a następnie jako Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

W sierpniu 2020 roku objął stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach.
Od dnia 15 maja 2023 roku zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie.

Młodszy Inspektor Wojciech Świercz jest absolwentem Wydziału Politologii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

W czasie swojej blisko 30 -letniej służby został odznaczony:
    • Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”,
    • Srebrną odznaką,  „Zasłużony Policjant.”

mł. asp. Daria Olczyk / KPP Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: