Wiadomości KutnoSzkolneOd poniedziałku strajk nauczycieli. Prezydent Burzyński wystosował list do rodziców

Od poniedziałku strajk nauczycieli. Prezydent Burzyński wystosował list do rodziców

W związku z zapowiadanym na poniedziałek początkiem strajku nauczycieli, prezydent Zbigniew Burzyński wystosował list do rodziców i opiekunów. Oto jego pełna treść:

- Reklama -

Szanowni Państwo,

- Reklama -

Rodzice i Opiekunowie wychowanków i uczniów kutnowskich szkół i przedszkoli,

zapowiadany strajk nauczycieli wywołuje wśród rodziców, mieszkańców, a także u osób kierujących oświatą w Kutnie emocje i obawy o funkcjonowanie szkół i przedszkoli, szczególnie o zapewnienie opieki wychowankom i uczniom, którzy nie mogą skorzystać z innych form opieki w dniach powstrzymywania się od pracy nauczycieli.

- Reklama -

Jednak musimy pamiętać, że nauczyciele – tak jak inne grupy zawodowe – mają ustawowe prawo do wyrażania swojego niezadowolenia z aktualnych warunków pracy i wynagrodzenia poprzez różne formy, w tym także poprzez strajk. Wobec zastosowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego wszelkich procedur wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Prezydent Miasta nie ma podstaw do przeszkadzania w prowadzonych zgodnie z przepisami prawa formach wyrażania niezadowolenia. Zapowiadany na dzień 8 kwietnia strajk musi odbyć się ze wszelkimi konsekwencjami istniejącego sporu środowiska nauczycielskiego z Rządem.

Miasto Kutno, tak jak zdecydowana większość samorządów nie jest stroną tego sporu, jednak mając świadomość konsekwencji jakie niesie powstrzymanie się od pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, władze Miasta podjęły szereg działań mających na celu ich minimalizowanie.

Chciałbym poinformować Państwa, iż od dłuższego już czasu, władze samorządowe ściśle współpracują z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie analizowania aktualnych i ewentualnych trudności jakie mogą wystąpić w związku z akcją strajkową.

Wszyscy dyrektorzy na bieżąco są informowani w kwestiach związanych z akcją protestacyjną, szacują możliwe do wystąpienia sytuacje kryzysowe i wspólnie zastanawiamy się, jak je rozwiązać mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży. Zbierane są informacje od rodziców o możliwościach (lub ich braku) pozostawienia dzieci pod opieką rodziców bądź innych członków rodziny w domu na czas trwającego w szkołach i przedszkolach protestu. Prezydent Miasta, w miarę potrzeb, wyasygnuje środki finansowe na zatrudnienie dodatkowych osób do sprawowania opieki nad dziećmi w związku z podjęciem akcji strajkowej przez wszystkich, czy też większość nauczycieli w danej szkole lub przedszkolu.

O bieżącej sytuacji i kolejnych krokach będziemy wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli informować Państwa, między innymi poprzez strony internetowe szkół, dzienniki elektroniczne oraz tablice ogłoszeń w szkołach i przedszkolach. Dlatego uprzejmie proszę o śledzenie informacji kierowanych do Państwa przez dyrektorów.

Szanowni Państwo,

mam nadzieję, iż zgodna współpraca, cierpliwość i wyrozumiałość pomogą nam wszystkim sprostać wyzwaniom, które staną przed nami w tym trudnym czasie.

Zbigniew Burzyński
Prezydent Miasta

- Reklama -
reklama

Nie przegap:

reklama

Przeczytaj także inne wiadomości z Kutna i okolic: