reklama

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości ul. Wybickiego 6, Kutno

ECO Kutno Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży nieruchomość położoną w Kutnie przy ul. Wybickiego 6, stanowiącą prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej geodezyjnie pod numerem 421/15 o powierzchni użytkowej 0,0744 ha objętej księgą wieczystą LD1K/00031393/9 wraz z prawem własności budynku posadowionego na w/w działce tj. budynku o funkcji biurowo – socjalno – warsztatowej o powierzchni użytkowej 530,29 m2.

Na terenie nieruchomości znajduje się stanowisko do przechowywania butli oraz miejsca parkingowe. Nawierzchnia parkingu wykonana jest z kostki betonowej.

- R E K L A M A -

Obiekt usytuowany na nieruchomości składa się z dwóch budynków o zróżnicowanej wysokości (plan budynków w załączeniu).

Budynek posiada przyłącze: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczne i centralnego ogrzewania.

- R E K L A M A -

Bezpośrednie otoczenie szacowanej nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niewysoka (do 5 kondygnacji naziemnych), garaże
i zabudowa jednorodzinna.

Szacowana nieruchomość nie jest ogrodzona. Teren nieruchomości jest utwardzony. Wokół działki rozciąga się teren osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego. Dojazd do budynku odbywa się drogą wewnętrzną osiedlową. Dojście piesze do budynku urządzone jest od strony południowej. W granicach własności brak jest zieleni zorganizowanej, niewielka powierzchnia terenu porośnięta jest trawą oraz pojedynczymi drzewami.

- R E K L A M A -

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa nieruchomość podlega sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, za cenę wywoławczą wynoszącą 411.505,00 zł + 23 % podatku VAT.

W przypadku zainteresowania Państwa w/w ofertą prosimy o kontakt pod
nr tel. 795586324 lub 539940464 w celu ustalenia szczegółów związanych
ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: