reklama

Pierwsze bezpłatne albumy z fotografiami Kutna i powiatu kutnowskiego trafiły do mieszkańców – ZDJĘCIA

Pierwsze bezpłatne albumy trafiły w ręce mieszkańców powiatu kutnowskiego! Chcesz mieć ten album? Przyjdź na spotkanie promocyjne! Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół „od jutra” rozpoczęło promocję albumu z fotografiami Kutna i powiatu kutnowskiego przygotowanego w ramach zadania publicznego „Opracowanie i wydrukowanie albumu z fotografiami (z XX wieku) Kutna i powiatu kutnowskiego” finansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego Łódzkie na Plus 2023.

- R E K L A M A -

Pomysłodawczynią projektu i zwycięskiego wniosku w Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego Łódzkie na Plus 2023 jest Bożena Gajewska, która koordynowała to zadanie.

Patronatem Honorowym zadanie objął Starosta Kutnowski Daniel Kowalik.

- R E K L A M A -

Pierwsze spotkanie promocyjne miało miejsce w Bedlnie. W gościnnym Gminnym Ośrodku Kultury spotkali się zainteresowani publikacją mieszkańcy gminy Bedlno. Można było obejrzeć prezentację multimedialną związaną z publikacja. Przybyli pasjonaci fotografii z regionu kutnowskiego: Marek Drabik oraz Jadwiga Kubiak, którzy podarowali skany interesujących fotografii z gminy Bedlno (i nie tylko) do albumu. Długo trwały rozmowy przy oglądaniu publikacji. Atrakcją wieczoru był album z przedwojennymi fotografiami powiatu kutnowskiego, który przywieźli ze sobą mieszkańcy gminy Bedlno – Jadwiga i Andrzej Kubiakowie. Można było obejrzeć różne miejsca w regionie kutnowskim na stuletnich oryginalnych fotografiach.

Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych- Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski, Przewodnicząca Rady Gminy Bedlno Anna Ratajczyk, Przewodnicząca Komisji Socjalnej, Oświaty i Kultury Gminy Bedlno Ewa Pilarska, Sekretarz Gminy Bedlno Zenon Dąbrowski. Niespodziankę zrobił wszystkim obecnym Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, który specjalnie przybył na to spotkanie.

- R E K L A M A -

Bardzo dziękujemy Annie Kowalskiej – dyrektorce GOK w Bedlnie, która użyczyła nam nieodpłatnie siedziby GOK i pomogła w organizacji spotkania.

Czy album spodobał się jego pierwszym czytelnikom? Popatrzcie na relację fotograficzną ze spotkania promocyjnego!

Teresa Mosingiewicz
Prezes Stowarzyszenia Grupa Przyjaciół „od jutra”

Bożena Gajewska
Koordynatorka zadania publicznego
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: