reklama
reklama

PILNE: Władze Kutna apelują do prezydenta i premiera o przesunięcie terminu wyborów!

W obliczu ogłoszonego stanu epidemii władze samorządowe Miasta Kutna wystąpiły do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP z apelem o przesuniecie terminu wyborów prezydenckich planowanych na dzień 10 maja br.

Komunikat kutnowskiego magistratu:

- R E K L A M A -

„Zgodnie z opiniami wielu specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych organizacja wyborów, przy rosnącej z dnia na dzień liczbie zakażonych koronawirusem, w sposób nieuzasadniony narażałaby zdrowie oraz życie głosujących obywateli miasta, członków obwodowych komisji oraz innych osób, które uczestniczą w realizacji zadań wyborczych lub pracują przy ich zabezpieczeniu.

Z informacji przekazanej przez Komisarza Wyborczego w Łodzi wynika, że do sprawnego przeprowadzenia procedury wyborów powszechnych na terenie miasta Kutna konieczne jest zatrudnienie 255 członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Do dnia 1 kwietnia br. dokonano jedynie 10 zgłoszeń na członków OKW. Niemożliwym jest zatem terminowe powołanie składów komisji wyborczych, a także przeprowadzenie szkoleń.

- R E K L A M A -

Kolejnym problemem jest odpowiednie przygotowanie lokali wyborczych, tak by zapewnić bezpieczeństwo zarówno wyborcom, jak i członkom komisji. Organizacja lokali wyborczych w placówkach oświatowych wiązałaby się z zaangażowaniem ogromnych środków, które w obecnej powinny być przeznaczone na pomoc służbom ratowniczym. Ponadto utworzenie tzw. obwodów zamkniętych na terenie szpitala i 3 domów pomocy społecznej niesie ze sobą ogromne zagrożenie epidemiczne.

Kierując się względami bezpieczeństwa, przy rosnącej z dnia na dzień liczbie zakażonych koronawirusem, władze samorządowe nie mogą podejmować ryzyka narażenia mieszkańców na zagrożenie ich zdrowia, a nawet życia.”

- R E K L A M A -

Źródło: UM Kutno


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: