reklama
  • Tadeusz Woźniak Sejm

Pilotażowy program wsparcia spółek wodnych. W starostwie podpisano umowy

Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski, Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, Marek Kubasiński Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego oraz Magdalena Marciniak Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska podpisali dziś umowy z: Gminną Spółką Wodną „Kutnowianka” reprezentowaną przez Teresę Lewańską, Przewodniczącą Zarządu GSW oraz Tomasza Starbałę, Zastępcę Przewodniczącej Zarządu GSW oraz ze Spółką Wodną „Bedlno” reprezentowaną przez Czesława Bończaka Przewodniczącego Spółki Wodnej w Bedlnie i Damiana Bujała Kierownika Spółki Wodnej w Bedlnie.

- R E K L A M A -

– Dzisiaj w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie nastąpiło podpisanie umów ze spółkami wodnymi, w ramach pilotażowego programu wsparcia spółek wodnych przez Powiat Kutnowski. W tym roku kwota dotacji wzrosła aż o 100%. Nie są to jeszcze najwyższe środki, ale myślę, że idąc tą tendencją wzrostu środków, z przeznaczeniem na wsparcie spółek wodnych, za rok bądź dwa lata będą to już pokaźne środki, konkurencyjne wręcz ze środkami, które spółki wodne mogą pozyskać od Województwa Łódzkiego. W tym roku dwie spółki wodne zakwalifikowały się do dofinansowania i otrzymały po 10 000,00 złotych. Pragnę zaznaczyć, że pomysłodawcą uruchomienia dotacji celowych dla spółek wodnych był Pan Marek Kubasiński Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego – mówił Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

W ramach podpisania umowy z GSW „Kutnowianka” usunięte zostaną awarie drenowania na sieci melioracyjnej oraz konserwacja rowu melioracyjnego. Dotacja dla GSW „Kutnowianka” to 10 000,00 złotych.

- R E K L A M A -

W ramach podpisania umowy z Spółką Wodną w Bedlnie usunięte zostaną awarie sieci melioracyjnej tj. udrożnienie sączek, zbieraczy, wymiana zerwanych dryn oraz udrożnienie wylotów. Dotacja dla Spółki Wodnej w Bedlnie to 10 000,00 złotych.

– Po raz kolejny zachęcam burmistrzów, wójtów i radnych z Powiatu Kutnowskiego do zabezpieczania środków w budżecie dla Spółek Wodnych ze swojego terenu, by móc korzystać z dotacji celowej. Spółki Wodne są bardzo istotne bowiem ich zadaniem jest utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących w szczególności do melioracji wodnych, ochrony przed powodzią, odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych. W przypadku, gdy są mokre lata to każdy ma podtopienia. Dlatego funkcjonowanie melioracji jest bardzo ważne, wpływa na płody rolne, a to bardzo ważne – mówił Tomasz Walczewski, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

- R E K L A M A -

– Środki jakie spółki wodne otrzymują ze składek członkowskich rolników nie są wystarczające, by zaspokoić potrzeby rolników. Powiat Kutnowski to rozumie i zawsze będzie wspomagał spółki wodne – mówił Marek Kubasiński, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

Spółki wodne, działające i realizujące zadania na terenie Powiatu Kutnowskiego, mogły w bieżącym roku skorzystać z pomocy finansowej w formie dotacji celowej, udzielonej z budżetu Powiatu. Dotację można było otrzymać na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Powiatu Kutnowskiego.

– Dofinansowanie z Powiatu Kutnowskiego to ogromne wsparcie dla nas. Potrzeb jako spółka wodna mamy bardzo dużo i ogromnie dziękuję za to wsparcie. Każda złotówka jest dla nas na wagę złota – mówiła Teresa Lewańska, Przewodnicząca Zarządu GSW „Kutnowianka”.

– Dzięki kwocie 10 000,00 złotych usuniemy nareszcie awarie sieci melioracyjnej bowiem nasze potrzeby są bardzo duże. Mamy jeszcze aż 50 awarii do usunięcia – mówił Czesław Bończak, Przewodniczący Spółki Wodnej w Bedlnie.

(Starostwo Powiatowe w Kutnie)

Nie przegap: