Podszywali się za ratowników medycznych! Prokuratura wyjaśnia sprawę

Prokuratura zajmuje się sprawą dwóch mężczyzn, którzy przedstawili fałszywe dyplomy i podszywali się w Kutnie pod ratowników medycznych!

- R E K L A M A -

Podczas jednego z postępowań konkursowych dwóch oferentów przedstawiło nieprawdziwe dyplomy ukończenia studiów wyższych. Szybka reakcja ówczesnego kierownika rejonu pozwoliła zdemaskować fałszerstwo.

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku, podczas jednego z postępowań konkursowych dwóch oferentów przedstawiło dokumenty poświadczające uzyskanie uprawnień zawodowych ratownika medycznego. Dyplomy ukończenia studiów wyższych na wydziale ratownictwa medycznego zostały wystawione przez jedną z prywatnych uczelni z terenu województwa łódzkiego. Mimo, że dokumenty niczym nie różniły się od oryginałów na trop nieprawidłowości wpadł kierownik rejonu. Będąc wcześniej wykładowcą wspomnianej uczelni nie pamiętał, aby oferenci byli jego studentami.

- R E K L A M A -

Z tego powodu WSRM w Łodzi zwróciła się z prośbą do uczelni o zweryfikowanie, czy dwaj mężczyźni byli kiedykolwiek jej studentami. Udzielona odpowiedź potwierdziła, że przedstawione dyplomy ukończenia studiów wyższych są fałszywe.

Podszywający się pod ratowników medycznych mężczyźni po pierwszym dyżurze zostali natychmiast odsunięci od funkcji kierowcy zespołu ratownictwa medycznego. O ujawnionym przestępstwie niezwłocznie poinformowano Prokuraturę Rejonową oraz organ założycielski.

– Niestety w chwili obecnej nie istnieje centralny rejestr ratowników medycznych podobny do Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Z tego powodu dysponenci zespołów ratownictwa medycznego nie posiadają możliwości oceny autentyczności przedstawianych dokumentów. W przedmiotowej sytuacji jedynie szybka reakcja pracowników WSRM w Łodzi pozwoliła wykryć nieprawidłowości oraz podjąć stosowne kroki – komentuje Adam J. Stępka, rzecznik prasowy WSRM w Łodzi.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: