Policjanci rozmawiali o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej

Kutnowscy policjanci uczestniczyli w konferencji pod hasłem „Zapobieganie i zwalczanie przemocy rówieśniczej”, która odbyła się w 31 marca 2023 roku w Urzędzie Miasta w Kutnie. Konferencja została zorganizowana przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Spotkanie było przygotowane głównie dla dyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

- R E K L A M A -

W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Kutnie, Poradni Psychologiczno-pedagogicznej oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Pośród gości znaleźli się dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowych. Przemoc i agresja w szkole to z pewnością temat do dyskusji o aktualnych problemach związanych z wychowaniem młodych ludzi, na który w swojej pracy napotykają nauczyciele i mundurowi.

W trakcie spotkania funkcjonariuszka wskazała najważniejsze zmiany w Ustawie z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Zwróciła uwagę na stosowanie tej ustawy, aby umożliwić właściwą reakcję na czyny zabronione popełniane przez nieletnich. Wspólna realizacja celów zmierzających do wzrostu świadomości i odpowiedzialności nieletnich za własne czyny, a także współpraca w rozwiązywaniu problemów zmierzających do przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczania się przez nich czynów karalnych z pewnością stanowi klucz do wzrostu bezpieczeństwa.

- R E K L A M A -

Policjantka omówiła również zagadnienia, dotyczące obowiązku dyrektorów placówek oświatowych w sytuacji otrzymania informacji o popełnieniu przez ucznia szkoły czynu zabronionego. Funkcjonariuszka poradziła też gdzie szukać pomocy w sytuacjach niebezpieczeństwa dotyczącego dzieci i młodzieży.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kutnie


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: