Ponad 100 tysięcy na pomysły mieszkańców. Rusza kolejna edycja mikrograntów

Mieszkańcy Kutna po raz drugi będą mieć możliwość realizacji projektów w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów. W tegorocznej edycji do wykorzystania będzie aż 111 000 złotych. To o ponad 30 tysięcy złotych więcej niż w ubiegłym roku. O realizację swoich projektów mogą ubiegać się grupy mieszkańców (min. trzy osoby) oraz organizacje pozarządowe.

- R E K L A M A -

Projekty mogą dotyczyć działań z zakresu: kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji marki Kutna – miasta róż i projektów różanych, edukacji, ekologii, sportu i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień.

Wszelkich informacji na temat działania programu i ubiegania się o pieniądze na realizację projektów będzie można dowiedzieć się w trakcie specjalnych spotkań informacyjnych. Pierwsze już w czwartek 20.04.2023 w sali konferencyjnej UM Kutno (sala nr 328) o godzinie 16:00.

- R E K L A M A -

Drugie w środę 26.04.2023 również o godzinie 16:00 tym razem w Centrum Seniora przy ul. Wyszyńskiego 11.

MIKROGRANTY W KUTNIE 2023

MIKROGRANTY W KUTNIE 2023 to Program realizowany wspólnie przez Miasto Kutno, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, finansowany z Budżetu Miasta Kutno.

- R E K L A M A -

1. Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Kutna i organizacji pozarządowych w życie publiczne miasta.

Projekty powinny dotyczyć działań z zakresu:
    a. kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
    b. promocji marki Kutna – miasta róż i projektów różanych,
    c. edukacji,
    d. ekologii,
    e. sportu i turystyki,
    f. ochrony i promocji zdrowia,
    g. profilaktyki uzależnień.

Projekty powinny obejmować:

a. wydarzenia realizowane na rzecz miasta Kutna i jego mieszkańców,
b. inicjatywy pobudzające aktywność mieszkańców miasta Kutna, w szczególności młodzieży (od 11 do 18 roku życia) i seniorów (powyżej 60 roku życia).
Projekty powinny być realizowane na terenie miasta Kutna i jego najbliższej okolicy.
2. Termin składania wniosków: od dnia ogłoszenia Konkursu tj. 17.04.2023 r. do 8.05.2023 r (poniedziałek) do godziny 16.00.
3. Okres realizacji projektów: od 15.06.2023 r. do 31.10.2023 r.
4. Podmioty uprawnione:
   a. grupy mieszkańców miasta Kutna,
  b. organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.  W konkursie mogą wziąć udział ww. podmioty z terenu miasta Kutna lub działające na rzecz miasta Kutna i jego mieszkańców.
6. Kwota mikrograntu:  od 1 000,00 zł do 4 000,00 zł
7. Pula środków w konkursie: 111 000,00 zł 
8. Nie są wymagane wkłady własne (finansowe, osobowe, rzeczowe).
9. Wnioski składane są wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w zakładce Konkursy.

Link do strony Operatora konkursu: https://opus.org.pl/mikrogranty-kutno-2023

Przez cały czas trwania konkursu uczestnicy mogą liczyć na pomoc koordynatora i doradców Operatora programu – Centrum OPUS:

doradca Kutno – Anna Olejniczak: aolejniczak@opus.org.pl tel. 502 570 822
koordynator – Aleksandra Wasilewska: awasilewska@opus.org.pl  tel. 504 298 590
doradca – Zbigniew Grądys: zgradys@opus.org.pl   tel. 511 214 087.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące Mikrograntów znajdują się na stronie Operatora.

Spotkania informacyjne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi
odbędą się w dniach:

20 kwietnia 2023 r. – godz. 16.00 – Urząd Miasta Kutno – sala nr 328 (sala konferencyjna);

26 kwietnia 2023 r. – godz. 16.00 – Centrum Seniora, ul. Wyszyńskiego 11.

(UM Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: