reklama

Poseł Tadeusz Woźniak: Pracowita kadencja pełna wyzwań i sukcesów

Tadeusz Woźniak jest Posłem na Sejm RP nieprzerwanie od 2005 roku. Obecnie dobiega końca IX kadencja Sejmu i to dobry czas na podsumowania. – To była pracowita kadencja pełna wyzwań i sukcesów – komentuje kutnowski parlamentarzysta.

- R E K L A M A -

Dobiega końca IX Kadencja Sejmu. Proszę o jej podsumowanie.

Bieżąca kadencja jest najtrudniejszą od 1989 roku. Mierzyliśmy się z pandemią COVID-19, hybrydowym atakiem na naszą wschodnią granicę, kryzysem ekonomicznym, wojną na Ukrainie i wyjątkowo agresywną opozycją w Polsce. Unia Europejska ze względów politycznych podjęła restrykcyjne działania wobec Polski, nie kryjąc nawet swych niecnych celów ingerencji w nasze wewnętrzne sprawy. My zaś, od pierwszych dni rządzenia realizowaliśmy liczne przedwyborcze zapowiedzi służące Polsce i Polakom. Dzięki naszej determinacji Polska jest liderem rozwoju gospodarczego w Europie. Znacznie zwiększyliśmy potencjał gospodarczy i militarny naszego państwa. Obroniliśmy miejsca pracy i stworzyliśmy obywatelom dogodne warunki do życia i wszechstronnego rozwoju, dzięki czemu mogą realizować swoje marzenia i aspiracje. Sprawiliśmy, że nasz kraj jest bezpieczny, a Rząd troszczy się o wszystkie polskie sprawy. Jestem przekonany, że Polacy doceniają nasze wysiłki i nasze sukcesy. Inny rząd, szczególnie potencjalny rząd dzisiejszej opozycji nie sprostałby tym wyzwaniom, o czym świadczy historia lat 2007-2015.

- R E K L A M A -
Poseł Tadeusz Woźniak w trakcie przemówienia z trybuny sejmowej

Rzeczywiście, był to trudny czas rządzenia. Wróćmy jednak do spraw parlamentarnych. Na czym polega Pana praca w Sejmie?

Pracuję w trzech niezwykle ważnych komisjach, w Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej oraz wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Jestem też wiceprzewodniczącym Grupy Parlamentarnej Polska – Palestyna. Aktywnie włączam się w prace wielu innych zespołów parlamentarnych i grup bilateralnych. Moja aktywność wykracza poza Sejm. Kontynuowałem działalność jako przewodniczący Rady Służby Publicznej przy Premierze. W Radzie tej przepracowałem łącznie dziewięć lat.

- R E K L A M A -
Tadeusz Woźniak to częsty gość radia i telewizji.

Jakie były Pana największe sukcesy?

Oprócz tych wcześniejszych jak np. ustanowienie w Polsce Dnia Praw Rodziny, w bieżącej kadencji za najważniejsze uważam uchwalenie nowatorskiej Ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która docenia i właściwie określa miejsce OSP w krajowym systemie prawnym. Kolejną niezwykle ważną ustawą, której byłem współautorem i wnioskodawcą, jest ustawa nazywana powszechnie ustawą Kamilka. Ma ona na celu ochronę polskich dzieci przed przemocą. Wprowadza nowe obowiązki dla różnych instytucji, w tym także sądów rodzinnych, które zajmują się sprawami małoletnich. Warto podkreślić, że była to jedna z nielicznych ustaw o tak wielkim znaczeniu, której nawet opozycja nie ośmieliła się kontestować.

W trakcie realizacji rządowych programów niosłem ogromną pomoc samorządom i stowarzyszeniom, a także przedsiębiorcom i osobom fizycznym w pozyskiwaniu środków finansowych, wsparcia merytorycznego i rzeczowego. Zaowocowało to sukcesami bardzo licznej grupy beneficjentów.

Wielkim sukcesem moim i moich współpracowników jest to, że tysiącom naszych rodaków udało się pomóc w ramach działalności moich biur poselskich, szczególnie poprzez interwencje, interpelacje oraz bezpłatną pomoc prawną.

Poseł Woźniak mówi o setkach milionów złotych na inwestycje dla naszego regionu

Wspomniał Pan o inwestycjach rządowych. Które samorządy w naszym regionie skorzystały z Pana aktywności jako posła?

Mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że wszystkie. W każdej sprawie, w której zwrócono się do mnie o pomoc, podejmowałem działania i co mnie bardzo cieszy, najczęściej z pozytywnym skutkiem. Z uśmiechem mogę powiedzieć, że do moich sukcesów dzisiaj próbuje przyznać się wiele osób, bo jak mówi stare polskie przysłowie, każdy sukces ma wielu ojców, a tylko porażka jest sierotą. O tym, że samorządy i różne wspólnoty doceniają moją aktywność, świadczą liczne podziękowania.

Na zakończenie chciałbym zapytać, czy po raz kolejny będzie Pan kandydował w wyborach do Sejmu?

Tak, będę kandydował. Dotychczas udało mi się dokonać wielu rzeczy, ale jak zawsze pozostało jeszcze dużo do zrobienia, gdyż spotykamy się z kolejnymi wyzwaniami współczesności. Nadal jestem aktywny, mam liczne pomysły i plany, które chciałbym zrealizować w X Kadencji Sejmu, do której jestem dobrze przygotowany. Pragnę nadal służyć moją wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem w pracy parlamentarnej wierząc, że przyniosą one kolejne korzyści dla naszej Ojczyzny i wszystkich moich Rodaków. Jeśli wygramy wybory, to nadchodzący czas będzie dobrym czasem dla Polski i Polaków.

Biuro Posła Tadeusza Woźniaka
99-300 Kutno, Plac Wolności 14, TELEFON: 24 253 78 71
Biuro czynne od poniedziałku do piątku 9:00 – 17:00

DARMOWE PORADY PRAWNE W ŚRODY

materiał promocyjny biura poselskiego

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: