reklama

Pracownicy pomocy społecznej z podwyżkami. „Leży mi na sercu dobro ludzi”

W dniach 5 i 6 czerwca br. doszło do podpisania ustaleń dotyczących wprowadzenia regulacji płac pracowników działu pomocy społecznej, wypracowanych na spotkaniach w dniach 11 maja, 5 i 6 czerwca 2018 r.

Uczestnikami spotkania na którym podpisano przedmiotowy dokument byli:

- R E K L A M A -

-> Przedstawiciele Związków Zawodowych pracowników pomocy społecznej reprezentujących trzy Domy Pomocy Społecznej Powiatu Kutnowskiego i Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą oraz przedstawiciele załóg dwóch Domów Pomocy Społecznej i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

-> Przewodniczący Rady Podregionu NSZZ „Solidarność” Podregion Kutno – Wiesław Taraska

- R E K L A M A -

-> Starosta Kutnowski – Krzysztof Debich

-> Skarbnik Powiatu – Piotr Łaszewski

- R E K L A M A -

-> Dyrektor PCPR w Kutnie – Anna Antczak

Zgodnie z zawartym porozumieniem kwota podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w Domach Pomocy Społecznej uzależniona będzie od lat pracy, gdzie przy 20 letnim stażu podwyżka wyniesie 180 zł brutto (150 zł płacy zasadniczej). Oznacza to ok 8% wzrost wynagrodzenia. Wypracowana podwyżka jest czwartą w ciągu ostatnich 3 lat.

Ponadto pracodawcy rozdysponują środki indywidualnie przy szczególnym uwzględnieniu wynagrodzeń w określonych grupach zawodowych w poszczególnych jednostkach (w szczególności na stanowisku pielęgniarki) przy maksymalnej podwyżce 384 zł brutto (320 zł płacy zasadniczej). Wypracowany efekt finalny cieszy zwłaszcza w obliczu faktu, ze zakładana, zgodna z budżetem PCPR podwyżka planowana była na kwotę 60 zł.

W pozostałych jednostkach pomocy społecznej podział środków zostanie dokonany wg analizy wynagrodzeń zasadniczych na poszczególnych stanowiskach, biorąc pod uwagę porównywalny charakter pracy, stanowisko i wysokość płacy w jednostkach tego samego typu przy maksymalnej podwyżce 384 zł brutto (320 zł płacy zasadniczej).

Zmiany budżetowe w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Zarząd Powiatu przedłoży na najbliższą sesję Rady Powiatu w formie projektów uchwał budżetowych aby można było je zrealizować od 1 czerwca 2018 roku.

Leży mi na sercu dobro ludzi, stąd wzmożone starania o stopniowe wyrównywanie poziomu wynagrodzeń – skwitował Krzysztof Debich, Starosta Kutnowski.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: