reklama

Prezes ECO Kutno uhonorowany przez Ministra Klimatu i Środowiska

W Sali 100-lecia Niepodległości w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych
i resortowych, podczas której przyznaną przez Ministra Klimatu i Środowiska Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Energetyki” z rąk Wojewody Łódzkiego odebrał Paweł Łuczak – Prezes Zarządu ECO Kutno Sp. z o.o. Wyróżnienie przyznawane jest pracownikom energetyki oraz osobom związanym z tym sektorem działalności za szczególne osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju branży.

- R E K L A M A -

Paweł Łuczak posiada wykształcenie techniczne oraz ekonomiczne – jest absolwentem m.in. Politechniki Opolskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej, studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Z branżą energetyczną związany jest zawodowo od 2006 roku, od 8 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu ECO Kutno Sp. z o.o. – przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła systemowego dla miasta Kutno. Styl zarządzania spółką, poza ciągłym rozwojem i unowocześnianiem przedsiębiorstwa, cechuje podejmowanie innowacyjnych rozwiązań oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym miasta. Spółka angażuje się w organizację wydarzeń regionalnych, jest kreatorem działań edukacyjnych i prospołecznych, proponując także własne inicjatywy.

- R E K L A M A -

Poza zarządzaniem kutnowską spółką, Paweł Łuczak pełni również funkcje nadzorcze jako Przewodniczący Rady Nadzorczej ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. Od 2017 r. jest członkiem Rady Oddziału Północno-Wschodniego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, a w 2022 r. został powołany w skład Rady Związku Pracodawców Ciepłownictwa. Wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in. przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, „Złoty Laur ECO” oraz nominację w czternastej edycji konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego.

(ECO Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: