reklama
  • Tomasz Rzymkowski Sejm

Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński otrzymał absolutorium po raz 21 z rzędu!

Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński po raz kolejny otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu. Na wtorkowej (20.06) sesji Rady Miasta, radni rozpatrywali pod kątem finansowym 2022 rok.

- R E K L A M A -

Jak podkreślał z mównicy Zbigniew Burzyński nie był to łatwy rok, bo naznaczyły go problemy zewnętrzne.

– Początek roku to powrót pandemii, a zaraz później rozpoczęcie wojny za naszą wschodnią granicą. Miasto musiało pomagać uchodźcom, a później zmierzyć się z szalejącą inflacją i uczestniczyć w dystrybucji węgla do mieszkańców – mówił Zbigniew Burzyński.

- R E K L A M A -

Mimo wszystko dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie ponad 248 mln zł tj. niemal w 95 %, z czego dochody majątkowe wykonano w kwocie ponad 20 mln zł. Na uwagę zasługuje bardzo dobre wykonanie dochodów pochodzących ze sprzedaży gruntów, w których osiągnięto poziom ponad 17 mln zł. Wzrost tych dochodów w stosunku do planowanych potwierdza wysoką atrakcyjność inwestycyjną naszego miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r. wpłynęły w kwocie ok 52,4 mln zł, a rok wcześniej w kwocie prawie 54 mln zł, czyli dochody z tego źródła zmniejszyły się ok. 2 mln zł.

- R E K L A M A -

– Dużym problemem minionego roku była rosnąca inflacja, która z poziomu ponad 9 % w styczniu urosła do prawie 18 % w październiku, kończąc w grudniu na poziomie ok. 17 %. Tak wysoka inflacja oznaczała wzrost kosztów bieżących funkcjonowania całego budżetu, spowodowanego wzrostem cen energii, paliwa oraz usług. Mimo wszystko udało się rozpocząć ważne dla miasta inwestycje i doprowadzić do szczęśliwego końca te rozpoczęte w poprzednich latach – podkreślał Mariusz Sikora, radny z klubu Porozumienie Dla Kutna.

Wydatki budżetu w 2022 roku, zostały zrealizowane w ok. 92 % tj. w kwocie ponad 264 mln zł, z czego wydatki majątkowe w kwocie ponad 36 mln zł.

Zadanie zakończone lub realizowane w 2022 roku obejmowały projekty: rewaloryzacji Zespołu Pałacu Saskiego, budowy infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, modernizacji oświetlenia drogowego wraz z systemem sterowania, przebudowy przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9, budownictwa mieszkaniowego, modernizacji miejskiej infrastruktury drogowej. Tutaj należy podkreślić, że zrealizowano i zakończono: przebudowę ul. M.Skłodowskiej – Curie, Chmielnej i Spacerowej i ul. Wysockiego, poprawiono bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych na ul. Szymanowskiego, Zamoyskiego i Troczewskiego.

W ubiegłym roku Miasto Kutno udzieliło wsparcia działalności Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. (zakup sterylizatora) oraz Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Radni udzielili prezydentowi Kutna wotum zaufania i absolutorium. Podczas głosowania 12 radnych było za, 7 wstrzymało się od głosu.

Dla Zbigniewa Burzyńskiego, który objął fotel prezydenta Kutna w 2002 roku, to 21 absolutorium z rzędu!

Nie przegap: