Przedłużono dodatkowy zasiłek opiekuńczy. ZUS podał ważne informacje

Do 14 lutego został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 oraz starszych z orzeczoną niepełnosprawnością, w przypadku zamknięcia z powodu Covid -19 placówki do której uczęszczają.

Do 14 lutego został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 oraz starszych z orzeczoną niepełnosprawnością, w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki do której uczęszczają.

Świadczenie będzie przysługiwało także w sytuacji, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki z powodu jej ograniczonego funkcjonowania lub też gdy z powodu COVID-19 takiej opieki nie może zapewnić niania czy dzienny opiekun – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

- R E K L A M A -

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą też skorzystać rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 lub ograniczenia działalności placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Nie zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, tak więc ze świadczenia nie może skorzystać matka czy ojciec dziecka, jeśli drugi z rodziców może zapewnić mu opiekę, bo korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy wychowawczego, albo jest osobą bezrobotną. Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku, a rodzic z niej nie skorzysta.

- R E K L A M A -

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

- R E K L A M A -

Więcej informacji o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl.

Monika Kiełczyńska – Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: