reklama
reklama
reklama
reklama

Przeprosiny

Ja niżej podpisany Konrad Zieliński oświadczam, iż w dniu 1 października 2023 roku
zamieściłem szereg komentarzy pod artykułem „Wójt Tomasz Szczęsny: Nie jestem tym
złym (na żywo)” oraz „Żona Wójta Łaniąt Dyscyplinarka dla Dyrektora GOKiS”, w których
pomówiłem Pana Tomasza Szczęsnego o takie postępowanie i właściwości, które poniżyły
go w opinii publicznej i naraziły na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania funkcji
Wójta Gminy Łanięta.

Moje działania przekroczyły granice dopuszczalnej wypowiedzi za
co przepraszam Pana Tomasza Szczęsnego.

Konrad Zieliński

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: