reklama
reklama
reklama
PanoramaKutna.plLifestyleReputacja przedsiębiorstwa na rynku w czasie restrukturyzacji

Reputacja przedsiębiorstwa na rynku w czasie restrukturyzacji

Skutki restrukturyzacji mogą być prawie nieodczuwalne, jak też głęboko dotkliwe, co zależy w dużej mierze od sytuacji i konieczności wdrożenia działań sanacyjnych. Niestety sam fakt, iż przedsiębiorstwo wchodzi w proces restrukturyzacji, wymaga sanacji wpływa negatywnie na reputację na rynku. Restrukturyzacja ma negatywny wydźwięk i wskazuje widmo kłopotów,, jeśli nie obecnych tarapatów finansowych to tych przyszłych jakie generują aktualne przestroje, trudności z wypłacalnością itp.

- R E K L A M A -

Renoma marki w kryzysie

Ogłoszenie, iż firma uruchamia proces restrukturyzacji od strony marketingowej może mieć dwa efekty. Przede wszystkim rynek klientów i dostawców może ocenić tę decyzję pozytywnie jako próbę ratowania firmy, z drugiej zaś strony sam fakt oznajmienia restrukturyzacji jasno wskazuje na kłopoty w firmie. W obecnych czasach trudności restrukturyzacja nie jest niczym rzadkim w biznesie, to okres przejściowy. Przez proces obejmujący zarówno formalności jak też realne działania, decyzje i zmiany pomaga przejść kancelaria restrukturyzacyjna, której zadaniem jest podpowiedzieć przedsiębiorcy jak można firmę usprawnić i obniżyć jej koszty. Warto wspomnieć, iż restrukturyzacja nie ma na zadaniu poszerzenie portfela zamówień czy rozwój sprzedaży, ale działania sanacyjne, porządkowe, ktorym przyświeca cele, jakim jest poprawa kondycji firmy, głównie finansowej.

Działania usprawniające

Optymalizacja procesów w firmie w związku z restrukturyzacją powinna objąć również kwestie marketingu i reputacji przedsiębiorstwa. Jeśli zła sytuacja firmy przed restrukturyzacja sprawiła, iż reputacja firmy ucierpiała i wymaga odbudowania zaufania klientów, dostawców, warto podjąć działania w kierunku pokazania na przykładach co zostało usprawnione, odbudowując w ten sposób wiarygodność marki. Odpowiednie przedstawienie restrukturyzacji może okazać się korzystnym zabiegiem marketingowym. Im szybciej restrukturyzacja zostanie zakończona pozytywnie, tym łatwiej jest odbudować wizerunek przedsiębiorstwa jako prężnej, bezpiecznej firmy.

- R E K L A M A -

Profesjonalna kancelaria restrukturyzacyjna – kompleksowe wsparcie

W zależności od napotkanych trudności przedsiębiorstwo może wymagać różnego podejścia do restrukturyzacji. Czasem potrzebna jest analiza ponoszonych kosztów, czasem obserwacja procesu pozyskiwania klienta. Zadaniem kancelarii restrukturyzacyjnej jest dopełnienie formalności związanych z ogłoszeniem restrukturyzacji, ale także zaproponowanie rozwiązań pomagających w uzyskaniu należytej kondycji. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu kancelaria restrukturyzacyjna potrafi zaproponować optymalne działania.

Do typowych usprawnień należy cięcie kosztów co do wydatków bieżących oraz redukcja zatrudnienia w działach rozbudowanych. Propozycją w ramach restrukturyzacji może być również wyprowadzenie niektórych usług na zewnątrz jak obsługa prawna, księgowa, kadrowa. Oprócz wspomnianych warto przyjrzeć się również formie prawnej przedsiębiorstwa i sposobowi opodatkowania. Ponadto prawnicy z kancelarii pomogą również w kwestiach zadłużenia. Restrukturyzacja pozwala na pewne ruchy zmierzające do oddłużenia firmy, rozłożenia zadłużenia w czasie czy nawet umorzenia określonych sum.

materiał zewnętrzny

Nie przegap: