Rodzaje szczepień – na co należy i warto się szczepić?

Szczepienia wykonuje się w celu ochrony przed poważnymi schorzeniami. Jakie wyróżnia się rodzaje szczepień? Jakie z nich są wykonywane najczęściej?

- R E K L A M A -

Jakie są rodzaje szczepień?

Najczęściej szczepienia dzieli się na dwie główne kategorie, a dokładnie są to szczepienia obowiązkowe oraz nieobowiązkowe.

Obowiązkowe szczepienia powinny być prowadzone u każdego, chyba że występują ku temu przeciwwskazania. Wykonuje się je już u niemowląt, a następnie kontynuuje do pełnoletności.

- R E K L A M A -

Z kolei szczepienia nieobowiązkowe mogą być wykonane dodatkowo, aby uzyskać lepszą ochronę przed różnymi schorzeniami. Nie są one wymagane kalendarzem szczepień, ale są one często zalecane przez lekarzy.

Najpopularniejsze typy szczepień

Szczepienia zalecane dla danej osoby zależą od kilku czynników, w tym jej wieku, stanu zdrowia, zawodu, planów i stylu życia. Jednak niektóre szczepienia są powszechnie zalecane dla wszystkich, na przykład:

- R E K L A M A -
  • Szczepionka MMR (odra, świnka i różyczka): Szczepionka MMR jest zalecana dla dzieci i dorosłych.
  • Szczepienie BCG (gruźlica) – szczepienie przeznaczone do ochrony niemowląt i dzieci przed gruźlicą.
  • Szczepionka DTP (tężec, błonica i krztusiec) – przeznaczona na błonicę (dyfteryt), tężec i krztusiec dla dzieci od 7 tygodnia życia do 2 roku życia.
  • Szczepionka Tdap (tężec, błonica i krztusiec) – stosowana jest ona do szczepienia przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi. Prowadzona jest ona w seriach, u dzieci od 4 roku życia.
  • Szczepionka HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) – jest zalecana dla kobiet w wieku od 9 do 26 lat w celu zapobiegania niektórym rodzajom raka wywołanym przez HPV.
  • Szczepionka przeciw grypie – jest zalecana corocznie dla wszystkich osób w wieku 6 miesięcy i starszych, ponieważ szczepy wirusa mogą zmieniać się każdego roku.
  • Szczepionka przeciw pneumokokom – jest zalecana dla dzieci i dla osób dorosłych w wieku powyżej 65 lat oraz osób z pewnymi przewlekłymi schorzeniami.
  • Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B – są zalecane dla osób o wysokim ryzyku zakażenia, takich jak pracownicy służby zdrowia, osoby z przewlekłą chorobą wątroby oraz osoby podróżujące do niektórych krajów.

Szczepienia wykonuje się zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz indywidualnymi zaleceniami lekarza.

Kto może przeprowadzić szczepienie?

Szczepienia mogą wykonywać pracownicy medyczni, w tym lekarze, pielęgniarki oraz położne.

Do prowadzenia szczepień pielęgniarka albo położna muszą mieć ukończony kurs szczepień – https://www.v-med.pl/kursy-szczepien-dla-pielegniarek/ który przekazuje niezbędne informacje i obejmuje praktykę dotyczącą ich wykonywania.

materiał zewnętrzny

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: