Rok 2020 okiem starosty Daniela Kowalika. Co działo się w powiecie kutnowskim?

O walce z pandemią, inwestycjach czy rządowym wsparciu – Starosta Kutnowski Daniel Kowalik w wywiadzie dla Panoramy Kutna podsumowuje, jaki rok 2020 był dla powiatu kutnowskiego.

- R E K L A M A -

● Za nami 2020 rok, który został zdominowany przez pandemię koronawirusa. Jaki to był rok dla powiatu kutnowskiego?

To był bardzo ciężki rok. Samorząd powiatowy zderzył się z problemami, które wcześniej nie były spotykane. Wynikły one z trwającego stanu epidemii COVID-19. Pomimo przeciwności udało się jednak wykonać założone w budżecie plany, w taki sposób, aby mieszkańcy powiatu kutnowskiego w jak najmniejszym stopniu odczuli tę wyjątkową sytuację.

- R E K L A M A -

● Pandemia sprawiła, że wiele działań mających na celu walkę z koronawirusem spadło na samorządy, w tym powiat kutnowski. Jak wyglądała i nadal wygląda pandemiczna rzeczywistość w naszym regionie?

Do zadań Starostwa Powiatowego w Kutnie w czasie epidemii koronawirusa należało między innymi wsparcie Kutnowskiego Szpitala Samorządowego, wyposażenie i zapewnienie miejsc kwarantanny zbiorowej, akcja informująca mieszkańców o stanie koronawirusa na terenie powiatu, współpraca z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

- R E K L A M A -

W ramach tych obowiązków Starostwo Powiatowe w Kutnie przekazywało do Kutnowskiego Szpitala Samorządowego płyn dezynfekujący do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz uczestniczył w pozyskiwaniu środków ochrony osobistej dla kadr Domów Pomocy Społecznej oraz szpitala, co było naprawdę trudnym zadaniem zwłaszcza w trakcie trwania pierwszej fazy epidemii, kiedy to owe towary były strasznie trudno dostępne.

Starostwo przygotowało 336 miejsc do kwarantanny zbiorowej, łącznie z zapewnieniem wszelkich niezbędnych środków potrzebnych do przeprowadzenia kwarantanny. Starostwo doposażyło miejsca kwarantanny w niezbędny sprzęt: maski specjalistyczne, ubiory ochronne, pościel jednorazowego użytku, fartuchy ochronne, maseczki i okulary ochronne, obuwie ochronne, termometry, łóżka, inny sprzęt kwaterunkowy. Doposażono także Komendę Powiatową Policji w Kutnie, zgodnie z jej zapotrzebowaniem. Starostwo zakupiło też niezbędny sprzęt, który jest na wyposażeniu starostwa, jak: środki dezynfekujące, rękawiczki, termometry bezdotykowe, maseczki. Wszystkie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kutnie pracują, ale Urząd Starostwa Powiatowego jest zamknięty dla petentów, do odwołania.

Wszyscy pracownicy starostwa mają zapewnione niezbędne środki przeciwdziałające zarażeniu się koronawirusem. Starostwo na bieżąco współpracuję z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, na początku pandemii koronawirusa zostały przeprowadzone kompleksowe dezynfekcje, które obecnie są prowadzone cyklicznie. Dezynfekcje takie odbywają się także w innych jednostkach podległych powiatowi.

● Mimo pandemii udało się zrealizować kilka inwestycji. Które z nich były najważniejsze?

Zgadza się. Tak jak wspominałem wcześniej, udało się wykonać zaplanowane w budżecie inwestycje, ale udało się również przeprowadzić inwestycje, których pierwotnie w projekcie budżetu nie było. Mowa tu o częściowej przebudowie drogi Kutno – Antoniew – Witonia. Za największe sukcesy inwestycyjne roku 2020 trzeba na pewno uznać zakończenie budowy dwóch Placówek Opiekuńczo– Wychowawczych w miejscowości Kutno i Franciszków oraz znaczną część wykonania przebudowy drogi Nr 2142E relacji Kutno – Łanięta – Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew.

Ważnym przedsięwzięciem była także przebudowa wejścia Kutnowskiego Szpitala Samorządowego, która pozwoliła godnie i bezpiecznie korzystać z naszej lecznicy osobom niepełnosprawnym.

● Koronawirus mocno dał się we znaki w organizacji pracy KSS-u. Nasza placówka w październiku została przemianowana na szpital covidowy, co spotkało się z szeregiem kontrowersji.

Decyzją Wojewody łódzkiego Kutnowski Szpital Samorządowy od dnia 30 października został przekształcony w szpital zakaźny, z łóżkami dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19.

Myślę, że wokół spraw szpitala kutnowskiego pojawiło się zbyt dużo polityki. Strasznie ubolewam nad faktem, że środowiska opozycyjne w tak trudnym dla mieszkańców okresie, zamiast służyć realną pomocą dla pacjentów z terenu powiatu kutnowskiego, skupiły się głównie na zbijaniu „medialnego kapitału” na tragedii, która nas spotkała. Sytuacja na chwilę obecną się unormowała, szpital funkcjonuje w formule hybrydowej i otrzymuje wsparcie od Wojewody Łódzkiego. Czas pandemii jest trudnym czasem, ale myślę, że zmierzamy ku normalności. Będąc przy temacie szpitala, warto również przypomnieć, że Kutnowski Szpital Samorządowy jest jednym z pierwszych 73 szpitali w Polsce, gdzie rozpoczęto szczepienia przeciwko koronawirusowi.

● Powiat kutnowski został mocno wsparty przez rząd – z Funduszu Inwestycji Lokalnych popłynęły miliony.

Zgadza się. Do powiatu kutnowskiego w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiło razem aż 22 647 802 zł! Jest to ogromne wsparcie dla samorządów powiatu kutnowskiego. Wiele inwestycji nigdy by nie powstało bez tej pomocy rządu.

Warto także wspomnieć o Funduszu Dróg Samorządowych, który równolegle wspiera inwestycje drogowe na terenie naszego powiatu. Ponadto w roku 2020 do dyspozycji Powiatu Kutnowskiego było aż 50 mln zł wsparcia z przeznaczeniem dla przedsiębiorców z naszego terenu w ramach tarczy antykryzysowej. Myślę, że powiat kutnowski nigdy wcześniej nie otrzymał tak dużego wsparcia ze strony rządu jak w latach 2019-2020. Również na rok 2021 powiat kutnowski aplikował na ważne dla mieszkańców inwestycje. Mowa tu o środkach na remont Oddziału Intensywnej Terapii w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym oraz termomodernizacje kutnowskiej lecznicy. Oczywiście tak jak w roku 2020 tak i w 2021 zamierzamy aktywnie pozyskiwać środki w ramach wszystkich programów rządowych.

● Jakie plany na 2021 rok? Jak wyglądać będzie budżet i jakich inwestycji można się spodziewać?

Budżet na rok 2021 będzie trudnym budżetem. Jak wskazują wieloletni samorządowcy z naszego powiatu, budżet na ten rok będzie najtrudniejszym w dotychczasowej historii samorządów. Mimo to udało nam się wygospodarować w nim środki na inwestycje.

Co zamierzmy zrealizować? Wśród planowanych inwestycji mogę wymienić termomodernizację sali gimnastycznej przy SOSW nr 1 w Kutnie, termomodernizację bursy nr 1 i SOSW nr 2 w Kutnie, termomodernizację DPS-u przy ul. Krzywoustego w Kutnie czy termomodernizację Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. Chcemy także zbudować boisko przy Zespole Szkół nr 3 w Kutnie. Ponadto powiat kutnowski planuje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyremontować drogi Dąbrowice – Mariopol oraz Łanięta – Kąty. •

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: