Rusza Międzynarodowa Konferencja Naukowa w WSGK w Kutnie (? NA ŻYWO)

Dziś Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie w partnerstwie z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki organizuje konferencję naukową Bezpieczeństwo dziś – wyzwania globalne i lokalne. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale partnerów społecznych służyć będzie prezentacji aktualnych osiągnięć nauki w zakresie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa.

Celem konferencji będzie prezentacja aktualnych osiągnięć nauki w zakresie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa oraz dyskusja ekspercka nad kierunkami tych zmian, zarówno
w wymiarze globalnym jak i lokalnym. Sympozjum stanowić będzie forum dla wymiany poglądów nad postawionymi problemami. Istotną wartość konferencji stanowić będzie jej aspekt międzynarodowy.

- R E K L A M A -

Tematyka wystąpień w tym obszarze opierać się będzie o spostrzeżenia dotyczące przemian politycznych w Europie i ich wpływu na bezpieczeństwo międzynarodowe i krajowe. Będzie to głos nauki w dyskusji o szansach i zagrożeniach związanych z aktualnymi zmianami m.in. w kontekście praw i wolności obywatelskich, działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, utrzymania równowagi pomiędzy siłą instytucji państwowych a jednostką.

Lokalny wymiar konferencji zapewnią wystąpienia poświęcone współczesnemu ujęciu pojęcia bezpieczeństwa, rozumianego jako system wzajemnie powiązanych zasobów: ludzkich, cyfrowych i materialnych, a także współpracy lokalnych społeczności ze służbami i instytucjami. Niewątpliwym atutem takiej dyskusji będzie udział w niej organizacji społecznych, przedstawicieli lokalnego samorządu oraz studentów.

- R E K L A M A -

Realizacji celów konferencji służyć będzie jej program, skonstruowany w oparciu o panele tematyczne z udziałem moderatora. Zapewni to możliwość lepszego zaprezentowania zagadnień, wymiany poglądów, zadawania pytań prelegentom. Program konferencji zawiera trzy panele: 1. Inicjatywy społeczne i edukacyjne wsparciem dla lokalnego społeczeństwa, 2. Rola kobiet w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, 3. Bezpieczeństwo w wymiarze prawnym i społecznym w Europie. Planowane jest wydawnictwo związane z tematem konferencji. Partnerzy społeczni wydarzenia to: Stowarzyszenie VERITAS – nauka, edukacja, kultura, Stowarzyszenie Generałów Policji RP, Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią wydarzenie realizowane będzie m.in. w ramach transmisji online w internecie.

- R E K L A M A -

Pełny program wydarzenia >

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: