Społeczne Pogotowie Interwencyjne pomaga w trudnych sprawach osobom z regionu kutnowskiego

Kutnowskie Społeczne Pogotowie Interwencyjne działa od marca 2022. Powstało na wzór istniejącego w Łodzi i bardzo prężnie działającego podobnego Społecznego Pogotowia Interwencyjnego, koordynowanego przez Sylwię Kowalską z Fundacji Autism Team.  Osoby działające  w pogotowiu pomagają, mediują, doradzają i interweniują społecznie wszędzie tam, gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin. 

Interwentami kutnowskiego Społecznego Pogotowia Interwencyjnego są: Przemysław Saczuk, Dorota Gackowska, Sylwia Frydrysiak-Saczuk, Dorota Sujecka, Aneta Szkopińska, Iwona Domżał, Piotr Kubiak. Ekspertką, która wspiera merytorycznie działania zespołu jest Sylwia Kowalska z Fundacji Autism Team. W grudniu zeszłego roku odbyły się szkolenia członków SPI, które były finansowane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Zespół SPI odpowiada na potrzeby osób zgłaszających się do pogotowia. Podejmuje i wspiera między innymi w takich sprawach, jak:

  • właściwe wypełnienie wniosków do różnych instytucji
  • pomoc w pisaniu odwołań np. w przypadku braku przyznania niektórych punktów w orzeczeniu o niepełnosprawności
  • analiza zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • doradzanie w sprawie organizacji rożnych zajęć na terenie placówek edukacyjnych,
  • organizowania mediacji spotkań na linii rodzic – nauczyciel
  • dochodzenia wspólnie praw osób z niepełnosprawnościami.

Od początków działania SPI udało się przeprowadzić 22 interwencje. Nie wszystkie sprawy, z którymi zgłaszają się potrzebujący są proste do rozwiązania. Szczególnie trudne są kwestie związane z odwołaniem się od nieprzyznania potrzebnego wsparcia w orzeczeniu o niepełnosprawności. Wśród interwencji znalazły się min. pomoc rodzicowi w staraniu się o zwrot kosztów dojazdu do placówki czy finansowanie przez placówkę edukacyjną zajęć zaleconych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego na terenie innym niż placówka, do której uczęszcza dziecko (w sytuacji gdy szkoła nie była w stanie zorganizować tej formy wsparcia u siebie). 

Niektóre interwencje wymagają wnikliwej analizy i umiejętności mediacyjnych, aby dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego było zagwarantowane właściwe wsparcie zarówno edukacyjne, jak i terapeutyczne. 

Społeczne Pogotowie Interwencyjne staje się głównym wsparciem dla osób z niepełnosprawnością w regionie kutnowskim i ich rodzin, ale również innych zainteresowanych właściwą dbałością o potrzeby tych osób np. nauczycieli, urzędników, którzy również coraz chętniej uczestniczą w działaniach interwencyjnych. Pogotowie jest miejscem scalającym, nie dzielącym strony. 

Istotą działań pogotowia jest również budowanie właściwej mentalności dotyczącej praw osób z niepełnosprawnością, dostosowywanie systemu do potrzeb tych osób, szerzenie rzetelnej wiedzy o prawach osób z niepełnosprawnością. 

Jeżeli szukasz pomocy i chcesz skontaktować się ze SPI, napisz fundacja@proaperte.pl lub zadzwoń 786-039-278.

Nie przegap: