reklama

Starosta Debich mocno odpowiada radnym

Nie milkną echa związane ze złożeniem wniosku o odwołanie starosty kutnowskiego. Głos w sprawie zabrał sam zainteresowany.

Oświadczenie Starosty Kutnowskiego Krzysztofa Debicha:

- R E K L A M A -

Wniosek podpisany przez byłego wicestarostę K. Kłopotowskiego z PiS wspólnie z radnymi PO oraz byłą starostą M. Gal Grabowską z Pokoleń Samorządowych jest przede wszystkim odpowiedzią na rozpoczęcie przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego procedury odwołania Janusza Pawlaka działacza PO z funkcji dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie, w związku ze stwierdzeniem licznych nieprawidłowości w zarządzaniu placówką. Dziwić może więc obrona działacza PO przez K. Kłopotowskiego z PiS.

Bezpodstawne są również zarzuty byłej starosty M. Gal Grabowskiej i wicestarosty K. Kłopotowskiego dotyczące funkcjonowania kutnowskiego szpitala. Przypomnę, że poprzedni Zarząd Powiatu doprowadził kutnowską spółkę do tak fatalnej sytuacji finansowej w 2014 roku, że w rezultacie zaowocowało to wprowadzeniem zarządu przymusowego. Bezpośredni nadzór nad szpitalem sprawował wówczas K.W. Dębski.

- R E K L A M A -

Kłamliwe są również informacje dotyczące realizacji zadania przez Kutnowski Szpital Samorządowy sp. z o.o., dotyczącego remontu i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, że: „brak jest rozstrzygnięcia przetargu na modernizację SOR- u, co miałoby świadczyć braku profesjonalizmu w zakresie przygotowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej”.

Informuję, że zadanie podzielono na dwie części. Jedna to wykonanie robót budowlanych związanych z projektem, druga to dostawa i montaż wyposażenia medycznego. Na pierwsze zadanie w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w dniu 9 marca 2018 roku wpłynęły dwie oferty i trwa ich analiza zmierzająca do wyłonienia wykonawcy, zgodnie z procedurami Prawa Zamówień Publicznych. Jeżeli chodzi o drugie zadanie, to oczekujemy na składanie ofert do 28 marca 2018 roku.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: