Starosta Kowalik odpowiada radnym Komitetu Obywatelskiego. „Marnotrawstwem byłoby nie wykorzystać tych środków”

- poniżej dalsza część artykułu -

Dziś radni Komitetu Obywatelskiego wystosowali oświadczenie w sprawie powiatowych finansów. Do sprawy odniósł się już starosta Daniel Kowalik.

Oświadczenie Starosty Kutnowskiego Daniela Kowalika:

W nawiązaniu do oświadczenia Klubu Radnych Komitetu Obywatelskiego.pl z dnia 3.12.2020 należy wyjaśnić kluczowe kwestie. Pożyczki, jakie planuje zaciągnąć Powiat Kutnowski, związane są z przewidywanymi inwestycjami i stanowią łącznie kwotę 2 774 599 zł, zaś kwota 6 474 064 zł stanowić ma dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ponadto należy pamiętać, że owa pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW stanowić będzie wkład własny w projekcie i spożytkowana zostanie na następujące inwestycje:

- poniżej dalsza część artykułu -

– Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 (pożyczka z WFOŚiGW – 174 026 zł, dotacja z WFOŚiGW – 406 062 zł)

– Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, Kutno ul. Kościuszki 24, (pożyczka z WFOŚiGW – 1 221 384 zł, dotacja z WFOŚiGW – 2 849 895 zł)

- poniżej dalsza część artykułu -

– Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Kutno, ul. Krzywoustego 11, (pożyczka z WFOŚiGW – 731 571 zł, dotacja z WFOŚiGW – 1 706 999 zł)

– Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzelińska 6 (pożyczka z WFOŚiGW – 647 618 zł, dotacja z WFOŚiGW – 1 511 108 zł)

- poniżej dalsza część artykułu -

Pozostała kwota stanowiąca 2 500 000 zł przedstawiona została w uchwale i uzasadniona jest planowanym deficytem w budżecie Powiatu Kutnowskiego na rok 2020.

Szanowni Państwo, sytuacja wywołana epidemią COVID–19 postawiła wszystkie samorządy w Polsce przed trudnościami związanymi z finansami naszych małych ojczyzn. Zamysłem działania władz Powiatu Kutnowskiego jest skonstruowanie takiej formuły finansowej, która pozwoli nam przejść przez ten ciężki okres z jak najmniejszym uszczerbkiem dla inwestycji ważnych dla mieszkańców.

Lwia część środków mających sfinansować zaproponowane zadania pochodzi ze środków zewnętrznych i zdaniem Zarządu Powiatu nieuzasadnionym marnotrawstwem byłoby nie wykorzystać tych środków.Przeczytaj także:


reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklama

reklama