reklama
reklama

Starosta zwołuje sztab kryzysowy. Trwają przygotowania do przyjęcia uchodźców z Ukrainy

W dniu dzisiejszym o godzinie 9:45 Starosta Kutnowski Daniel Kowalik oraz Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska wzięli udział w wideokonferencji zwołanej przez Wojewodę Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego. Tematem spotkania była aktualna sytuacja napaści federacji rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz konsekwencje związane z tym atakiem.

Skupiano się na zabezpieczeniach, a poruszana problematyka dotyczyła organizacji przyjęcia uchodźców oraz pomoc dla obywateli Ukrainy. Wojewoda przypomniał o przygotowanych dokumentach, dzięki którym uchodźcy będą mogli przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- R E K L A M A -

W związku z przedstawionymi faktami dotyczącymi nieuzasadnionej agresji Rosji na Ukrainę Starosta Kutnowski Daniel Kowalik zadecydował o zwołaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z uczestnictwem wszystkich włodarzy i przedstawicieli gmin oraz miast z terenu powiatu kutnowskiego. Posiedzenie Powiatowego Zespołu odbędzie się 28 lutego 2022 roku o godzinie 9:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16.

– Zdecydowałem o zwołaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, aby przekazać informacje otrzymane od Wojewody Łódzkiego i przygotować poszczególne miasta i gminy z terenu powiatu kutnowskiego na ewentualne zapotrzebowanie lokalowe, konieczne do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy – mówi Starosta Kutnowski Daniel Kowalik.

- R E K L A M A -

– Sytuacja na Ukrainie eskaluje, dlatego też postanowiliśmy wraz z Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim przedsięwziąć działania w kierunku zapewnienia potencjalnym uchodźcom wojennym, którzy znajdą się na terenie powiatu kutnowskiego, środków mogących zabezpieczyć ich zdrowie i życie w Polsce – dodaje Wicestarosta Magdalena KrupińskaKotulska.

(Starostwo Powiatowe w Kutnie)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: