PanoramaKutna.plKutnoStraż miejska sprawdzi, czym palisz w piecu. Kary nawet do 5 tys. złotych!

Straż miejska sprawdzi, czym palisz w piecu. Kary nawet do 5 tys. złotych!

Choć nie nawiedziła nas jeszcze prawdziwa zima, to sezon grzewczy trwa w najlepsze. To widać, a szczególnie czuć, gdy temperatura waha się w okolicach zera stopni. I choć poziomy pyłów PM10 i PM2.5 często kilkukrotnie przekraczają dopuszczalne normy, to okazuje się, że w tym roku straż miejska nie odnotowała jeszcze żadnych nieprawidłowości dotyczących palenia śmieciami w piecach.

-

Jak powiedział Panoramie Ryszard Wilanowski, komendant Straży Miejskiej w Kutnie, w styczniu funkcjonariusze nie złapali na gorącym uczynku nikogo, kto miałby palić w piecu niedozwolonymi substancjami. Z kolei w poprzednim roku przeprowadzono ponad 250 kontroli i tylko w dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

– Za każdym razem, gdy otrzymamy takie zgłoszenie, jedziemy na miejsce i sprawdzamy jak wygląda sytuacja. W tym roku mieliśmy między innymi zgłoszenie, że ktoś wypala śmieci w piecu, a okazało się, że komin był brudny w sadzy i interweniować musiała straż pożarna – relacjonuje R. Wilanowski.

reklama

-

Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, 730, 1403, 1579) odpady mogą być spalane wyłącznie w instalacjach specjalnie do tego przystosowanych t.j w spalarniach i współspalarniach odpadów. Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzeznaczonych podlega sankcji karnej: nałożeniu mandatu w wysokości do 500 zł lub karze grzywny w wysokości do 5.000 zł.

-

Należy zaznaczyć, że w gospodarstwach domowych nie można spalać między innymi plastikowych pojemników i butelek po napojach, zużytych opon i innych odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, odzieży, mebli, płyt meblowych, opakowań po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów.

reklama

Warto przypomnieć, że od że od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy wynikające z tzw. uchwały antysmogowej, tj. Uchwały Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała dotyczy wszystkich mieszkańców i podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego i zakazuje spalania: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%. ▪

JAKOŚĆ POWIETRZA W KUTNIE:

reklama

-

Nie przegap: