PanoramaKutna.plKutnoSukces kwesty na ratowanie grobów. Wiemy, ile zebrano pieniędzy

Sukces kwesty na ratowanie grobów. Wiemy, ile zebrano pieniędzy [ZDJĘCIA]

Zakończyła się XIX kwesta na ratowanie starych zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie i VII na cmentarzu parafialnym w Krośniewicach. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej poinformowało o kwotach, jakie udało się zebrać.

-

W Kutnie zbiórka do puszek trwała przez dwa dni 31 października i 1 listopada 2022 roku i osiągnęła wynik 18 140,72 (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści złotych 72/100).

W Krośniewicach zbiórka odbyła się 1 listopada z wynikiem 6 389,36 (sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 36/100).

-

— Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz Społeczny Komitet nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie i Krośniewicach bardzo dziękuje kwestującym: parlamentarzystom, samorządowcom, radnym, władzom miasta i powiatu, harcerzom, młodzieży szkolnej, nauczycielom, przedstawicielom placówek kultury, stowarzyszeń, instytucji oraz członkom TPZK. Ogromne podziękowania kierujemy do hojnych darczyńców społeczności Ziemi Kutnowskiej i Krośniewickiej oraz przybyłych na nasze nekropolie gości za wsparcie — komentuje Elżbieta Żółtowska, koordynatorka kwesty w Kutnie.

-

Zebrane środki pieniężne posłużą na uratowanie starych nagrobków, które wymagają pilnych prac remontowych i konserwatorskich na cmentarzu parafialnym w Kutnie i Krośniewicach.

Jak dodają przedstawiciele TPZK, „odrestaurowane groby niech będą dla nas wszystkich powodem do dumy i przykładem poszanowania dla pamiątek przeszłości naszej „małej ojczyzny”.

(Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej)
W Krośniewicach odbyła się VI kwesta na ratowanie zabytkowych grobów (fot. Powiat Kutnowski)

-

Nie przegap: