„Świadomość Twoją Tarczą” – w Kutnie pojawi się mobilny punkt

W czwartek 3 października 2019 r. na parkingu za Centrum Seniora przy ul. Wyszyńskiego 11a w godzinach 10.00 – 16.00 pojawi się Mobilny Punkt projektu „ Świadomość Twoją Tarczą”.

- R E K L A M A -

Uczestnicy eventu będą mogli uzyskać informacje prawne nt. niealimentacji, przemocy domowej, przestępstw przeciwko osobom starszym oraz nielegalnym praktykom firm pożyczkowych i niedozwolonym działaniom firm windykacyjnych. Jednocześnie uzyskają rzetelne informacje związane z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych (odszkodowanie i zadośćuczynienia) przez osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Harmonogram

- R E K L A M A -

10.00 start wydarzenia
12.00 prelekcja nt. „Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym” – odbędzie się w Centrum Seniora
13.00 mini szkolenie nt. Kształtowanie odpowiednich postaw i radzenie sobie z sytuacjami stresującymi, niebezpiecznymi i niosącymi ryzyka – odbędzie się w Centrum Seniora
16.00 koniec wydarzenia

Świadomość Twoją Tarczą to kampania informacyjno – promocyjna realizowana przez Fundację Cognitio, współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwość.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: