Wiadomości KutnoKutnoSzukają do pracy w kutnowskim szpitalu. Sprawdź, na jakie stanowisko

Szukają do pracy w kutnowskim szpitalu. Sprawdź, na jakie stanowisko

Kutnowski Szpital Samorządowy ogłosił nabór na zastępcę głównego księgowego. Jakie trzeba spełnić warunki? Zapoznaj się z ogłoszeniem.

- Reklama -

Od kandydata/ki oczekiwane są:

- Reklama -

• preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne (lub w trakcie zdobywania) i co
najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie ekonomiczne i
posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
• znajomości zasad księgowania,
• znajomości zagadnień związanych z inwentaryzacją składników majątkowych oraz
ewidencją środków trwałych i wyposażenia,
• znajomości zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem,
• umiejętności sporządzania sprawozdań oraz okresowych analiz kosztów i
przychodów,
• umiejętności interpretowania przepisów,
• umiejętności obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, word, excel,
• znajomości regulacji prawnych w zakresie:
– ustawy o finansach publicznych,
– ustawy o rachunkowości,
– prawa podatkowego (w tym podatku VAT, CIT),
– przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych.

Kandydaci proszeni są o składanie ofert zawierających:

- Reklama -

• Podanie/LM o zatrudnienie na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego,
• CV,
• Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje,
• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku
ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
• klauzula informacyjna dla kandydata,
w terminie do 24 lipca 2020 r na adres mail : kadry@szpital.kutno.pl

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi 30 lipca 2020 r.
O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie (email lub telefonicznie).

Wszelkie informacje na temat naboru udzielane są w Dziale Finansowo-Księgowym pod
nr tel. 24 / 38 80 220 oraz na stronie internetowej KSS >

- Reklama -
reklama

Nie przegap:

reklama

Przeczytaj także inne wiadomości z Kutna i okolic: