Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury

Środki unijne wspierają rozwój niemal każdej sfery życia gospodarczego i społecznego województwa łódzkiego. Wyremontowane i odnowione obiekty cieszą oczy mieszkańców i turystów. Jedną z wielu inicjatyw dofinansowanych z Funduszy Europejskich jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym obiektów kultury. W powiecie kutnowskim w ubiegłym roku wyremontowano Żychliński Dom Kultury. Inwestycja poprawiła warunki korzystania z zajęć i ograniczyła koszty ogrzewania obiektu. Wprowadzone zmiany, między innymi dodatkowe ocieplenie, wymiana okien, usprawnienie wentylacji oraz zamontowanie instalacji fotowoltaicznych spowodowały, że wzrosła jego efektywność energetyczna.

- R E K L A M A -

Budynek Żychlińskiego Domu Kultury oddano do użytku w połowie lat sześćdziesiątych. Placówka oferuje zajęcia dla maluchów, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, które prowadzone są przez fachową i wszechstronnie przygotowaną kadrę instruktorów. W Domu Kultury istnieją sekcje taneczne, plastyczne, językowe, muzyczne, teatralne oraz sportowe.

Ochrona środowiska naturalnego

- R E K L A M A -

Unia Europejska podnosi standardy życia Europejczyków dzięki polityce ochrony środowiska. Obecnie głównym celem jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną, oszczędzającą zasoby oraz ochraniającą ludzkie zdrowie. Do województwa łódzkiego trafiają na ten cel kolejne fundusze. Ze środków unijnych finansowane są między innymi działania w zakresie produkcji lub dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. Projekty te mają na celu zmniejszenie emisyjności gospodarki, poprawę jakości powietrza, a także ogólną poprawę stanu środowiska w regionie. Tym samym polepszają się warunki życia i zdrowie mieszkańców województwa łódzkiego.

Kulisy prac

- R E K L A M A -

Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej. W budynku wymieniono stolarkę zewnętrzną, system wentylacji mechanicznej oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną. Energia wytwarzana za pomocą paneli fotowoltaicznych jest wykorzystywana na potrzeby placówki, zmniejszając tym samym jej koszty utrzymania. Poddano modernizacji system przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii, instalację centralnego ogrzewania oraz docieplono ściany zewnętrzne i dach. Wykonano roboty posadzkowe oraz ślusarsko-kowalskie, a przede wszystkim zagospodarowano teren. Dodatkowo zaprojektowano i wykonano ogród zimowy oraz scenę letnią. Dzięki tym zmianom Dom Kultury zapewnia atrakcje na świeżym powietrzu przez cały rok, bez względu na pogodę. Termomodernizacja zmniejszyła zapotrzebowanie placówki na energię o 61,97%, co przełożyło się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowodowało ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Dzięki temu działaniu poprawił się stan powietrza na terenie gminy, co wpłynęło pozytywnie na jakość życia i zdrowia mieszkańców całego powiatu kutnowskiego.

Modernizacja budynku Domu Kultury nie tylko wsparła efektywność energetyczną gminy, ale i podniosła świadomość mieszkańców w zakresie korzyści z wdrażania ekologii oraz funkcjonowania w bezpiecznym i czystym środowisku. Oszczędzanie zasobów naturalnych jest ważne dla zachowania czystego środowiska dla kolejnych pokoleń. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 2,8 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowiło kwotę ponad 1,0 mln zł. Dzięki unijnemu wsparciu obiekt służy wszystkim mieszkańcom gminy Żychlin. To dobry przykład wykorzystania proekologicznych rozwiązań: dzięki modernizacji budynki w niewielkim stopniu oddziałują na środowisko i zapewniają wysoki komfort użytkowania.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: