reklama
  • Paulina Matysiak Sejm

„Terytorialsi” rozpoczęli zapoznanie z jednostką

W województwie łódzkim rozpoczęły się spotkania zapoznawcze z kandydatami do służby w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Źródłowej w Łodzi odbędą się spotkania z osobami, które złożyły wnioski do Wojsk Obrony Terytorialnej. Zapoznania z jednostką wojskową dla wszystkich ochotników zaplanowano cyklicznie, w każdy wtorek i czwartek do końca czerwca.

- R E K L A M A -

Kandydaci do Terytorialnej Służby Wojskowej będą mieli szansę zderzyć oczekiwania z rzeczywistością i zapoznać się z warunkami pełnienia służby w przyszłej jednostce wojskowej. Podczas takiej wizyty kandydat pozna dowódcę, zobaczy obiekty szkoleniowe oraz zapozna się z harmonogramem szkolenia.

Kolejnym krokiem jest spotkanie z komisją kwalifikacyjną, która ma formę rozmowy sprawdzającej wiedzę kandydata z zakresu udostępnionych materiałów informacyjnych. Podczas spotkania analizowana jest także dokumentacja dostarczona przez kandydata, komisja stwierdza, czy dany kandydat spełnia podstawowe kryteria.

- R E K L A M A -

Kandydatami do WOT mogą być osoby w wieku od 18 do 55 lat w korpusie szeregowym i do 63 lat w korpusie podoficerów i oficerów. Warto dodać, że służba jest ochotnicza.

Powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej jakie miały miejsce w ten weekend spowodowały, że liczebność piątego rodzaju sił zbrojnych przekroczyła 10 tysięcy żołnierzy.

- R E K L A M A -

Misją Terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. To zadanie będzie realizowane w czasie pokoju m.in. przez przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny mają wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą.

por. Paulina Popiel
Oficer Prasowy
9 Łódzka  Brygada Obrony Terytorialnej

Nie przegap: