reklama
reklama
reklama
reklama

Trwają ważne inwestycje wodno-kanalizacyjne w Gminie Kutno – FOTO

Tak samo jak drogi, ważne jest uzbrajanie terenu w instalacje wodno-kanalizacyjne. Aktualnie w Gminie Kutno realizowane są trzy duże zadania z tego zakresu.

- R E K L A M A -

W sołectwie Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary trwają prace budowlane związane z wykonaniem I etapu sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami. W ramach inwestycji wykonane zostanie łącznie 4742 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz dwie przepompownie ścieków.

Docelowo planuje się podłączenie do wybudowanej kanalizacji 84 gospodarstw domowych oraz budynku szkoły podstawowej. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne„TRAKT” Bobrzak, Tecław spółka jawna. Wartość robót budowlanych to 6 740 400,00 zł. Zadanie współfinansowane jest łączną kwotą 6 550 450,91 zł ze środków pochodzących z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, WFOŚiGW w Łodzi oraz kwotą 189 949,09 zł ze środków budżetu Gminy Kutno.

- R E K L A M A -

Sieć kanalizacji sanitarnej realizowana jest również w Głogowcu. Wykonane zostanie blisko 973,80 mb kanalizacji grawitacyjnej. Budowa kanalizacji pozwoli na odprowadzanie ścieków z miejscowości Głogowiec do grupowej oczyszczalni ścieków w mieście Kutno. Ponadto po wybudowaniu przedmiotowej kanalizacji możliwa będzie likwidacja wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Głogowcu. Wartość robót budowlanych to 1 079 325,00 zł.

Równolegle wykonywana jest przepompownia strefowa na sieci wodociągowej w Głogowcu oraz montaż zbiornika na wodę pitną o pojemności 30 m³ wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Koszt robót budowlanych wyniesie 674 655,00 zł. Budowa pompowni strefowej zasilającej system wodociągowy ma na celu zapewnić odpowiednie ciśnienie wody dostarczanej do miejscowości Głogowiec. Wykonawcą prac budowlanych w Głogowcu jest firma Ren-Kop Renata Karpińska z siedzibą w Bielsku, a zadania dofinansowane są z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych łączną kwotą 1 718 900,40 zł.

(Gmina Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: