Trzy miliony na odbudowę zabytków. Remontów doczekają się m.in. kościoły (ZDJĘCIA)

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie wręczono promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. W tej sprawie z dziennikarzami spotkali się: Przemysław Błaszczyk Senator RP, Marek Matuszewski Poseł na Sejm RP, Piotr Polak Poseł na Sejm RP, Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski, Marek Ciąpała Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego.

- R E K L A M A -

– Spotkaliśmy się dziś na konferencji prasowej, by wręczyć promesy na inwestycje związane z odbudową zabytków w Powiecie Kutnowskim oraz remontami dróg z programów Polski Ład dla Kultury oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W powiecie kutnowskim środki z programu odbudowy zabytków to kwota aż 3 000 000,00 złotych. Już dziś pragnę poinformować, że następny nabór odbędzie się w tym roku. Serdecznie zapraszam do składania wniosków – mówił Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski.

– Jest to pierwsza edycja rządowego programu, który ma na celu poprawę stanu zabytków. Wniosków wpłynęło kilkanaście tysięcy. Następne edycje tego programu będą już zdecydowanie prostsze i wszystko będzie przebiegało dużo sprawniej. Gratuluję wszystkim, którzy otrzymali promesy i zachęcam do działania i szybkiej realizacji. Zapraszam także do składania wniosków w naborze uzupełniającym – mówił Przemysław Błaszczyk Senator RP.

- R E K L A M A -

– Powiat Kutnowski pięknieje i się rozwija! Cieszę się, że te wnioski są w sposób prawidłowy aplikowane i składane. Bardzo ważne jest dla nas, by wspierać inwestycje, i te małe, i te duże. Zapewniam Państwa, że będziemy znajdować środki i dalej pomagać w realizacji inwestycji ważnych dla mieszkańców inwestycjach – mówił Marek Matuszewski Poseł na Sejm RP.

– Gwarantujemy państwu, mimo niesprzyjających okoliczności i trwającej wojny, mamy w budżecie zagwarantowane środki na wszystkie programy. Również na rok 2024 już planujemy budżet tak, by znalazły się środki na te programy, by dalej przyczyniać się do rozwoju inwestycji – dodawał Piotr Polak Poseł na Sejm RP.

- R E K L A M A -

– Bardzo się cieszę, że ten program spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. Myślę, że dzięki zaangażowaniu z Państwa strony nasze małe ojczyzny będą coraz piękniejsze. Życzę skutecznej realizacji zadań – dodał Marek Ciąpała Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego.

Kto otrzymał dotację?

Gmina Bedlno:

–Konserwacja dachu i elewacji kościoła parafialnego pw. św. Barbary i Zwiastowania N.M.P w Pleckiej Dąbrowie (XVIII w.) – 250 000,00 zł

–Odbudowa zabytków w gminie Bedlno – sporządzenie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę dworu w Mirosławicach – 144 000,00 zł

Gmina Krośniewice:

–Konserwacja i restauracja czterech ołtarzy w kościele w Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach – 671 300,00 zł

Gmina Kutno:

–Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha w Głogowcu (XVI w.) – 788 000,00 zł

Gmina Oporów:

–Prace remontowe dachu oraz więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP (XIX w.) w Mnichu k. Kutna – 500 000,00 zł

–Konserwacja ołtarza pw. Matki Boskiej Różańcowej (XVIII w.) w kościele pw. św. Marcina w Oporowie – 489 000,00 zł

Gmina Żychlin:

–Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie – 98 000,00 zł

–Konserwacja obrazu „Św. Piotr i Paweł” z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie – 98 000,00 zł.

Drugą część konferencji poświęcono środkom na modernizację dróg. Powiat Kutnowski otrzymał 1 100 000,00 zł na remont dróg powiatowych na terenie gminy Oporów oraz gminy wiejskiej Kutno.

– W ramach rządowego funduszu rozwoju dróg na rok 2023 Powiat Kutnowski otrzymał dofinansowanie rzędu 1 100 000,00 złotych. Cała inwestycja opiewać będzie na 2 000 000,00 zł, a wkład własny Powiatu to 900 000,00 złotych. Mowa o dwóch drogach Powiatowych. Jedna znajduje się w gminie Oporów, a druga w gminie Kutno w miejscowości Włosków. – dodał Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski.

(Powiat Kutnowski)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: